Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán


Chronological Thread 
  • From: Horváth István <Horvath.Istvan AT uni-nke.hu>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>, Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán
  • Date: Thu, 18 Feb 2021 09:07:12 +0000
  • Accept-language: hu-HU, en-US
  • Ironport-sdr: V6cpVe4r5KhjN3E0jt9/TGfRBoOKtlclU75TBeH0FEdrJ6ExPMiGYYLiaU+yRmN/yNxl8xa76L lw2PgsZRIFevZFRXCHjXm0EpsMOqcXRJwf1orR91lDUZUzujYetk9dJpsMJ+tbGDCMVdo4WZgq tU8tUScG/bD0eiANHQBm9xC6UI3yIs+dD4gsyFzdNhlC8qQvo9b+DaeGDvSb3CqRKUe+LKWODL n7P0rJiwNvHvbV23mVU77lvjiCY+kWKz/n8YCUOswcM9eyg1rirTgiR+27oPcdbILuClLo4eIY U+s=


*-----------------------------------------------------------------------*
2/18/2021 9:03 AM keltezéssel, György Szondy írta:
> Nos az a tény, hogy az Áltrelnek 100 éve nincs tisztességes
> kvantumelmélete, . . . . hogy megszületése óta rengetegen kerestek és
> keresnek alternatívákat (pl. Magyar országon Novobátzky és Jánossy)

No és Károlyházy Frigyes és Diósi Lajos kísérletei a kvantumelmélet és
az Áltrel egymásra hatásáról, a makroszkópikus testek kvantumelméletéről?

Üdv: KadarGy, abszolút független amatőr
----------------------------------------------------------------

KEDVES Gyuri,
Legjobb tudomásom szerint a két kiváló kutató és munkatársaik
(Frenkel, Lukács, stb.) a gravitáció elmélet és a kvantummechanika
egyesítésére tettek kísérletet.
(Ha már kísérlet ;-) megjegyzem, hogy kísérletre is tettek javaslatot.)

Nagyon-nagyon-nagyon ... leegyszerűsítve.
1,
Ha egy képletben szerepel a c (fénysebesség), akkor a képlet által
leírt fizika feltehetően tartalmazza a (speciális) relativitáselméletet.
Talán helyesebb úgy mondani, hogy tartalmaz relativisztikus effektusokat.
2,
Ha egy képletben szerepel a h (Planck-állandó), akkor a képlet által
leírt fizika feltehetően tartalmaz kvantummechanikai megfontolásokat.
3,
Ha egy képletben szerepel a G (newtoni gravitációs állandó), akkor a képlet
által
leírt fizika feltehetően tartalmaz gravitációelméleti megfontolásokat.

A "mindent" leíró egyenletnek tartalmaznia kellene mind a 3 állandót.
Ez az elmélet valóban általunk még nem ismeretes.
Viszont ismerjük az 1 és 2 egyesítését:
Relativisztikus kvantummechanika (Dirac-egyenlet 1928)
És ismerjük a relativisztikus gravitáció elméletet
általános relativitáselmélet néven (Einstein-egyenletek, 1915)

Ha a három elméletet (jelenséget) nehéz leírni együtt, akkor
meg kell próbálni csak kettesével egyesíteni ezeket.
E párokból hiányzik a (nem relativisztikus)
kvantumelmélete a gravitációnak.
Ennek megalkotására tettek sokan kísérletet, köztük az említett magyar
kollégák.

Üdvözlettel,
Horváth Pista
ui: a témát részletesen tárgyalja Lukács és Paál cikke az 1982-es
csillagászati évkönyvben.

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga személyes adatokat és bizalmas
információkat tartalmaz, így törvényi védelem alatt áll. Megismerése,
nyilvános közlése, továbbítása csak erre külön feljogosítás után
engedélyezett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazottak ismerhetik meg, használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az
üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből.


This message and any files transmitted with it contain personal data and
confidential information, therefore, it is under legal protection.
Disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the
contents of this information is strictly prohibited unless one is authorized
to take such action. The message is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed. Please notify the sender
immediately if you have received this message by mistake and delete this
message and all of its attachments from your system.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page