Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán


Chronological Thread 
  • From: Wolf Gyorgy <wolf.gyorgy AT wigner.hu>
  • To: György Szondy <gyorgy.szondy AT gmail.com>
  • Cc: "Szabados,L." <lbszab AT rmki.kfki.hu>, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán
  • Date: Thu, 18 Feb 2021 11:59:06 +0100
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

Tisztelt Szondy György!

A stilus:
Az Ön első levelének a stilusa is hagy maga után kívánni valót Indoklás nélkül nagyon lehúzta Szabados cikkét (az a bizonyos ... bizony azt jelentette). Pedig Szabados a szabadidejét nem sajnálva szépen, érthetően elmagyarázta, hogy miért téves az idő és tér felcserélődésre gondolni az eseményhorizont átlépése közben, valamint mi a Penrose munkáságának lényege. Én azt gondolom, hogy megértettem és én hálás vagyok a cikkért. Ha Ön nem értette, lehet, hogy a hiba az Ön készülékében van.

Téma:
Tegyünk különbséget a gravitáció (végső)elmélete és az ált. rel. között. Az ált. rel. klasszikus elmélet és eddig minden gravitációval kapcsolatos mérést pontosan megmagyarázott. Minden bizonnyal nem ez lesz a végső elmélet, de a kvantumos effektusokat nem látjuk. Léteznek az ált. rel-nek módosított elméletei is, de egyelőre ezekre sincs emmi jel. Szabados az ált.rel-t tanulmányozza, s eddigi tapasztalataim szerint azt magas szinten érti is.
S hogy az égi mechanikában posztnewtoni közelítésben számolnak, annak az az oka, hogy az sokkal
könnyebben számolható, s minden bizonnyal így is elérhető a megfelelő pontosság. De ez csak annyit jelent, hogy egy numerikusan nehezen megoldható elmélet perturbációs sorát használják a számoláshoz, de nem azt, hogy a perturbációs sor a helyes, teljes elmélet.
Minden nemlineáris egyenletekkel leírt rendszerre a több (akár 2 test) probléma nehéz. Már a kezdeti állapotok megadása sem triviális, s ez igaz minden nem lináris térelméletre. Már ehhez differenciál egyenletrendszert kell megoldani.

Weyl-lel kapcsolatban:
Ha jól értem amit mond, (mert időm nincs, hogy az eredetit elolvassam), átparaméterezi a megoldást és teljesen más képet kap a Schwarzschild megoldásról. Szabados Laci javítson ki, ha tévedek, de koordinátázás még nem fizika, a sajátidő gondolom az az, s az állítás is fizika, hogy a Schwarzschild esetben is véges sajátidő alatt minden test eljut a szingularitásba. Egy átparaméterezés nem változtatja meg az elmélet fizikai tartalmát, legfeljebb könnyebben érthetővé tesz, esetleg intuiciót ad paradigmaváltásra.

Az egész eddigi eszmecsere az általános relativitás elméletéről szólt, Penrose munkássága is ebben a keretben lett tárgyalva, így az, hogy én pl. jobban értek a nehézion fizikához, mint Szabados irreleváns, mikor az ált.rel-ről beszélünk.

Üdv Gyuri
2021-02-18 09:03 időpontban György Szondy ezt írta:
Tisztelt Lista,

Az előttem szóló kapcsán 4 rövid megjegyzésem van
- a stílusról
- a témáról
- a felvetésről

- a kompetenciáról

1. a stílusról

Herman Weyl 1917-es megállapítását felidéző hozzászólásomra
érdemi "szakmai" reakciót nem kaptam, mindössze kategorikus
visszautasítást és minősítést. Idézem az előttem szólót:

"Nem gondolnám, hogy feladatunk lenne az ún. `független
kutatóktól' származó téveszmék korrigálása."

" Sokan gondolják úgy, hogy a megfelelő alapok elsajátítása
nélkül is lehet tudományt, pl. általános relativitáselméletet
művelni. [...] de leginkább villamosmérnök "

Illetve a felvetésre, hogy `Az Általános Relativitáselmélet
mindenképpen ingoványos talaj.' egy tagadó mondat is megjelent:
"Nem az. Csak meg kell(ene) érteni, és megtanulni korrekt módon
használni a műveléséhez szükséges eszközöket. "

Ez nem szakmai hozzászólás. Ez arrogancia.
Amúgy Hermann Weyl nem tekinthető megfelelő alapok nélküli
független kutatóknak. ;)

2. a témáról

Nos az a tény, hogy az Áltrelnek 100 éve nincs tisztességes
kvantumelmélete, hogy nem lehet több test problémát megoldani
vele, hogy megszületése óta rengetegen kerestek és keresnek
alternatívákat (pl. Magyar országon Novobátzky és Jánossy), hogy
az égi mechanika és a műholdas navigáció sem az Áltrel
matematikáját, hanem post-newtoni közelítést, vagy
Lorenz-Poincare féle megközelítést és matematikai leírást
használ - ami ugyanúgy tartalmazza a relativisztikus
korrekciókat... és hogy ezekről - mint a mellékelt ábra mutatja
nem igazán szabad beszélni... számomra azt jelenti, hogy az áltrel
ingoványos talaj. Ez a véleményem, de mondhatnám, hogy ez az
érzésem.

3. a felvetésről
Visszatérve az alap felvetéshez: A Weyl-féle topológia, melynek
általános figyelmen kívül hagyását hozzászólásomban
sérelmeztem 1935-ben az említett Einstein-Rosen híd esetén újra
megjelent, de visszaköszönt az 1963-ban publikált Kruskal-Szekeres
koordináták esetén is (ahol az I és III-sas jelölésű külső
és belső térrész az eseményhorizontnál összeér).

4. a kompetenciáról

Az általános relativitáselmélet a gravitáció leírása egy
bizonyos definíciós készlet (idő=sajátidő, fénysebesség=c)
mellett. Ez az általános relativitáselmélet. Nem kétséges, hogy
ezen belül a hozzászóló sokkal elmélyültebb tudással
rendelkezik nálam.

Ugyanakkor az alternatív megközelítésekre, azok
előnyeire-hátrányaira (a fundamentális alapokra) vonatkozóan az
elmúlt 20 év kutatómunkájának eredményeképpen jóval több
(szélesebb körű) ismerettel rendelkezem, mint egy átlagos
relativitáselmélet szakértő.

Mivel az általános relativitáselmélet nem a végső
gravitációelmélet, sokakkal együtt úgy gondolom, hogy a
megoldást azon kívül fogjuk megtalálni. Személyes véleményem,
hogy az alapokat már lerakták, a feladat, hogy felismerjük és
összerakjuk a használható darabokat.

„Amire szükségünk van, az a képzelőerő...(Richard Feynman)
És az, hogy a tudósok nyitottak legyenek az új, vagy eltérő
gondolatokra. - teszem hozzá én.

Üdvözlettel:
Szondy György - okl. villamosmérnök, információ-biztonsági
mérnök, és független kutató

Szabados,L. <lbszab AT rmki.kfki.hu> ezt írta (időpont: 2021. febr.
17., Sze 13:05):


*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O
|
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja
|

|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!):
19815644-2-43 |

|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk
felelos. |

*-----------------------------------------------------------------------*

T. Lista,

Csak néhány megjegyzéssel terhelném a listát:

1. Nyiri Julika jelezte, hogy hibásan, Kalitnyikov-nak irtam
Kalatnyikov
(vagy angolosan Khalatnikov) nevét. Elnézést a hibáért. (Mint
megirta,
Kalatnyikov még a 90. születésnapján is tartott előadást, amit
Julikának
még volt szerencséje meghallgatni.)

2. Itt a Fizinfón megjelent egy mondat, miszerint `Az Általános
Relativitáselmélet mindenképpen ingoványos talaj.' Nem az. Csak
meg
kell(ene) érteni, és megtanulni korrekt módon használni a
műveléséhez
szükséges eszközöket. Mint minden más tudományágban (vagy
szakmában).

3. Igen, Abonyi Ivánnak igaza van: Sokan gondolják úgy, hogy a
megfelelő
alapok elsajátitása nélkül is lehet tudományt, pl. általános
relativitáselméletet művelni. Ez utóbbi terület pedig mindig is
különösen
vonzotta a nem éppen felkészült érdeklődőket. Pl. volt már
itt
nehézgépkezelő, uránbányász, több belgyógyász, számos (pl.
gépész-, de
leginkább villamos-) mérnök, sőt zöldséges is. Egyszer egy
ilyen
`független kutató' több éve itt a Fizinfón lénygében minden
magyarországi
relativitáselmélettel foglalkozó kollégáról megállapitotta,
hogy nem érti
a szakmáját, ellentétben vele, aki már ki tudta számolta a
Christoffel
szimbólumokat is a Schwarzschild megoldásban (!). A bökkenő csak
az, hogy
(ahogy azt annak idején Wolf kollégám megjegyezte) az itt egy
*diplomamunkástól* elvárt szint, hogy pl. *tetszőleges*
gömbszimmetrikus
metrika Christoffel szimbólumait ki tudja számolni, nem csak a
Schwarzschildét. Nem gondolnám, hogy feladatunk lenne az ún.
`független
kutatóktól' származó téveszmék korrigálása.

4. Zimborás kollégám kideritette, hogy az általam szóvá tett
és
*inkorrektnek* minősitett állitás a Nobel bizottság által a
dijazottak
eredményeinek a bemutatását tartalmazó dokumentumban van, és az

feltehetően onnan lett kritikátlanul átvéve a hazai
ismeretterjesztő
irodalomba. Ez nagyon nagy blama: Ha valaki meg tudja mutatni, hogy
pl. az
avanzsált Eddington--Finkelstein koordinátákban (amikben a
Schwarzschild
metrika reguláris az $r=2m$ horizonton) a fénykúp hogyan `fordul
ki' és a
fénykúp belsejéből külseje, a külsejéből meg belseje lesz,
akkor nekem
blama, és megint tanultam valami újat. De ha nem, akkor meg
más(ok)nak
blama... Érdeklődéssel várom a fejleményeket.

Szabados László


*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze
|
|
|
| Cikk, hozzaszolas a
|
|
|
| fizinfo AT lists.kfki.hu
|
|
|
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell
irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!
|
|
|
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo
|
|
|
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi
valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:
|
|
|
| listsadm AT mail.kfki.hu
|
|
|

*-----------------------------------------------------------------------*Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page