Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] fizika tankönyv

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] fizika tankönyv


Chronological Thread 
  • From: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Eva Ciubotariu <ciubotariueva AT yahoo.com>, Néda Zoltán <zoli.neda AT gmail.com>
  • Subject: Re: [Fizinfo] fizika tankönyv
  • Date: Fri, 24 Dec 2021 10:15:25 +0000 (UTC)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com


Tisztelt kollégák!

Én is felháborodtam a keretbe foglalt szövegen,mert megszólalt bennem a
fizikus, de ez a tankönyv teljesen másról szól! Nézd avilágot, akárcsak a
görögök korában, és ezt látod, mindent a tízéves gyermeknyelvén. Nem tudja,
nem értené meg a nehézségi gyorsulás fogalmát, azt csakévek múlva hallja
először, és alig tudja megkülönböztetni a sebességtől.

Érdekes a gumiszalagos kísérlet, azzal igazolja afenti két kijelentést. Nekem
a inkább tehetetlenség igazolása ugrik be, hiszenez vízszintesen is igaz.

Amikor felmerült a probléma, rögtön felhívtam egykémikus kolléganőmet, aki a
nyár végen alig tudott szóba állni velem, mertfordított! Egy hónapot kapott
egy nyolcadikos kémiakönyv lefordítására, szigorúanbetartva a mondanivalót.
Javítani nem szabad, mert a román változat már anyomdában van. Ebben láttam a
tévedés okát, de összevetve a román es a magyaranyagot, tökéletesen
megértettem a szándékot.

Jó lenne, ha valaki megpróbálná úgy megfogalmaznia fenti három ablak
tartalmát, hogy a tízéves diák azt megérthesse, de a fizikabecsületén se
essen csorba. Az nem ártott volna, ha valahol megjelenik a legellenállás, az
még elfogadható ebben a korban.


Rögzítenéma véleményemet: a tízéves gyermekinkább figyelje a környezetét,
csodálkozzon rá mindenre, élvezze a megfigyelésörömét, ne szakállas
szövegeket halljon, amit úgysem ért meg.

-------------------------------------------------------------------------------Nem pont ide tartozik, de az én diákjaim mindigmegértették az 5 m/s
átlagsebességet (másodpercenként 5 métert tesz meg),de a 2 m/s2 gyorsulást
is: két métert tesz meg egy s2alatt. Ezt a franciák ügyesen kikerülik, mert a
sebességváltozás sebességekéntdefiniálják a gyorsulást és 2 m/s2-et 2 m/s per
s-nak olvassák és mondják. Jól esett a franciákigényessége, azóta (1974-76,
Marokkó) én is így tanítottam.
-------------------------------------------------------------------------------
 
Ha már a kritikáknál tartunk, akkor nekem islenne egy kérdésem-kérésem: egy
jeles pécsi gimnázium honlapján 2012 óta ottvan egy igen egyszerű és
pályázatot is nyert kísérlet: Gyorsulásmérésfonálinga segítségével.

Az lenne a kérésem, hogy az előbbi szigorúságotmegtartva valaki mondjon már
nekem legalább három olyan kísérleti mozzanatot,amely nem befolyásolja
negatívan a mérési folyamatot, és megfelel egy bemutatókisfilm feltételeinek.

E-mailben várom a választ, annak mélységétőlfüggően ajándékokat küldök, ha
pedig valaki „bemutathatóvá” teszi a kisfilmet,annak egy palack száraz vörös
rékasi bort juttatok el. Amennyiben az illető egyhölgy, akkor fogadja el,
hogy ez az igazán finom bor.

Áldott karácsonyi ünnepeket, jó hangulatbaneltöltött szilveszterezést,
bizakodó és fogadkozó Újévet valamint sok jófizikusi eredményt kívánok az új
évben.

Bartos-ElekesIstván, nyugalmazott
fizika-,informatika- és elektronikatanár
AdyEndre Líceum, Nagyvárad
 

Attachment: Termeszetrajz III - Hu - 21. oldal.jpg
Description: JPEG image

Attachment: Termeszetrajz III - Ro - 21. oldal.jpg
Description: JPEG image
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page