Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - RE: [Fizinfo] fizika tankönyv

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

RE: [Fizinfo] fizika tankönyv


Chronological Thread 
  • From: Nagy, Dénes Lajos <nagy.denes AT wigner.hu>
  • To: Dr. Szegedi Péter <pszegedi AT staff.elte.hu>, Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: RE: [Fizinfo] fizika tankönyv
  • Date: Tue, 28 Dec 2021 21:37:03 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

Kedves Péter!

Nagyon köszönöm, hogy megszólaltál, mint profi tudománytörténész és tudományfilozófus.

Néhány további reakció a soraid között.


On Tue, 28 Dec 2021, Dr. Szegedi Péter wrote:

Kedves Dénes és Többiek!

Ezt a kísérletet nem kellett feltétlenül elvégezni a 17. században. Az ehhez hasonló testösszetevős kísérleteket elegendő gondolatban elvégezni, ahogy azt Galilei leírja a "Matematikai érvelések és bizonyítások"-ban (Európa, 1986.; 76. oldaltól) 1638-ban, de egy meg nem jelent munkájában már 30 évvel korábban is említi,

Hogyan lehet ehhez a meg nem jelent munkához hozzáférni?

ráadásul a gondolatmenetet minden valószínűség szerint a 16. századi Benedettitől vette át.

Nagyon megköszönném, ha erről tudnál részletesebb információt adni.

A gondolatkísérletből világosan kiderül (itt az elején azonos fajsúlyú testekre, de később tárgyalja a fajsúly és a közegellenállás szerepét), hogy a testek nem is eshetnek másképp, mint egyformán. Ez nem kísérleti kérdés, hiszen azok úgysem sikerülnek teljesen kifogástalanul :-).

Látom a szmájlit, de azért hadd reagáljak egy kicsit mégis komolyabban. Egy korrekt módon elvégzett kísérlet abban az értelemben mindig teljesen kifogástalanul sikerül, hogy abból a fizikai modell paraméterei (jelen esetben az anyagok sűrűségei, a gravitációs gyorsulás, a közegellenállás, stb.) statisztikai hibáikkal együtt kinyerhetők, ha a kísérlet kiértékelése során nemcsak a fizikai modell, hanem a kísérleti berendezés (szügségképpen, de ismert módon) torzító hatásait is figyelembe vesszük.

A kritizált tankönyv mentségére szóljon, hogy nyilván a többkörös oktatási módszer része, amely nálunk is teljesen általános, nem csupán a fizikaoktatásban, hanem máshol (történelem stb.) is. Alsó tagozatban megtanítanak valamit (pl. a szabadesést) nagyon egyszerűen, a korosztálynak megfelelő szinten; felsőben előveszik ugyanazt bonyolultabban; a középiskolában ismét megtárgyalják ugyanazt a témát, ezúttal pl. már matematikával is kísérve s=g/2.t^2; az egyetemen pedig differenciálegyenletekkel és Lagrange-függvényekkel. A fizika esetében ez a fejlesztés esetleg párhuzamos lehet a tényleges fizikatörténettel is. A kifogásolt leírás valószínűleg megfelel egy kisgyermek hétköznapi tapasztalatainak (ne felejtsük el, hogy a hétköznapi tapasztalat és a tudomány nagyon sokszor ellentmond egymásnak, egy másik példa: a normális emberek szerint a Nap minden reggel felkel, a tudomány szerint erről szó sincsen, ez csak a látszat), és ezzel együtt valóban egyben az arisztotelészi felfogásnak. Arisztotelész szerint a tudományt arra kell alapozni, amit bárki bármikor megfigyelhet (egyszerű szemlélődéssel). Egyikük sem végez komoly kísérleteket, a kisgyermeknek nincsenek eszközei (és esetleg inspirációja sem), Arisztotelész pedig azért nem, mert a kísérlet mesterséges beavatkozás a természeti folyamatokba, ezért alkalmatlan azok megismerésére. Olyan körmönfont dolgok, mint az ejtőernyő, eszünkbe sem jut (Arisztotelész esetében nem is létezik). A vákuumos kísérletek eleve elfogadhatatlanok, mert vákuum nincs is (a horror vacui arisztotelészi elve). Ahogy az említett Galilei szöveg elején olvashatjuk, a sebesség fordítottan arányos a közeg sűrűségével, vákuumban tehát végtelen lenne, ami lehetetlen; vagy egy másik zseniális - mert negatívan Newton is benne van - arisztotelészi érv: a vákuumban semmi sincs, tehát az egyes térbeli pontjai megkülönböztethetetlenek, akkor honnan fogja tudni egy elgurított labda, hogy hol kell megállnia, tehát örökké fog mozogni, ami lehetetlen.

Ebben tökéletesen egyetértünk; egyébként lényegében ezt írta Bartos-Elekes István is december 24-én.

Elnézést, hogy hosszú voltam.

Szegedi Péter

Az ólomgolyó/tollpihe-kísérletet más formában ma is szokás középiskolában bemutatni. Például úgy, hogy egy vízszintesen elhelyezett fémlapra helyezünk egy papírszeletkét (ügyesebbek állítólag egy pénzérmével is elő tudják adni), ezt követően pedig az egészet kb. 1 m magasságból elejtjük (esetleg eletromágnesekkel tartjuk, majd azok áramát egyszerre megszakítjuk), és a papírszelet a fémlappal/pénzérmével együtt ér földet. Még csak kémcső/fémcső sem kell hozzá. De hogy ezt a kísérletet a 17. században valóban elvégezte-e valaki, azt továbbra sem tudom.

Üdvözlettel,

Dénes


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page