Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?


Chronological Thread 
  • From: Válas György <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?
  • Date: Fri, 20 Feb 2015 20:21:00 +0100 (CET)


On 20 Feb 2015 at 0:44, Pál HIDAS wrote: >
> Az óceán vajon bűvészkalap, fekete lyuk vagy dús Szentkirályi ásványvíz? A
> melegedés miatt egyre kevesebbet tud elnyelni, ahogy elhangzott.
>
> Van valami folyamat, ami onnan kivonja? Ha lúgos lenne az óceán mondjuk
> kalciumhidroxidtól, akkor keletrkezhetne kalciumkarbonát, ami kiülepedne.
> De az óceán savas, nem tudja semlegesíteni a szénsavat.
> Kalcium-karbonát természetesen keletkezik a mészvázas élőlényekben.
> Olyan mennyiségben, hogy hegységeket alkot. De nemcsak ez a mészkő vonja
> ki a szenet a tengervízből. A tengeri élőlények széntartalmú testének
> jelentős része is a fenékre süllyed, az óceáni lemez részévé válik, és csak
> százmillió évek múlva jut vissza a légkörbe a benne foglalt szén a
> vulkánokon át. > Kóolajkeletkezés ki tudja vonni a széndioxidot, Hol van
> ilyen mértékű
> kőolajkeletkezés, vagy szervesanyag-ülepedés, amely nem is jut vissza a
> légkörbe? Ugye 220 év alatt újra kellene tudni termelni a Föld teljes
> fosszilis szénhidrogénkészletét. Teljesen érthetetlen, hogy ezt a
> 220 évet honnan veszed. Hogy mekkora a szervesanyag-ülepedés, azt
> mérésekkel kéne meghatározni, nem hasra ütéses adatokból kiinduló üres
> spekulációval. Válas György


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page