Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?


Chronological Thread 
  • From: Válas György <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?
  • Date: Mon, 23 Feb 2015 22:13:46 +0100 (CET)


On 22 Feb 2015 at 20:36, HAJNAL Zoltán wrote: > Willie Soon esete nem tűnik
üres vádaskodásnak, a NY Times oldalán
> elérhető a dokumentumok jelentős része (59 oldal)
>
> Nézzük, szúrópróba szerűen, Soon egyik szponzorált tanulmányát
> pl.:
> http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1145&context=marke
> ting_papers
>
> Valóban nem említ támogatókat az "Acknowledgement" szakaszban (sem).
>
> Talán még érdekesebb egy erre érkezett szakmai válasz, "Rebuttal of
> ..." aminek már csak a kivonata is szokatlan:
> http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/inte.1090.0444
>
> Eszerint Soon és társai -- azzal a céllal, hogy egy, a
> döntéshozásban felhasznált eszköztárat értékeljenek/minősítsenek
> -- önkényesen szelektív módszerekkel járnak el, arra építik
> kritikájukat. A részletes cáfolat szerint Soon és társai állításai
> tévesek, illetve félrevezetők. Teljes szöveg itt:
> http://www.fs.fed.us/pnw/pubs/journals/pnw_2009_Amstrup001.pdf
>
> Ez persze "csak" a jegesmedvék esettanulmánya, nem általánosítható
> Soon minden munkájára, de a konklúzióm továbbra is az, hogy nagyon
> körültekintően kell eljárni az állításaikkal kapcsolatban.
> Hogy jönnek ide a jegesmedvék? (Mellesleg: a jegesmedvék túléltek már
> számos meleg, a jelenleginél jóval melegebb időszakot. Ezt is túl fogják
> élni.) Nem lehet véletlen, hogy egyet sem idézel Soonnak az idézett
> cikkekre adott válaszaiból. Az pedig, hogy nem említ támogatókat, nem
> bizonyítja, hogy a Sátán támogatta őt. Vissza a Greenpeace általad
> idézett közleményére. Az a közlemény egy szóval nem cáfolja Soon
> tudományos nézeteit. Egy szóval nem igazolja a Greenpeace klímahisztérikus
> nézeteit. Mindössze arról szól, hogy aki az ő vallási meggyőződésük egyik
> alappillérét, a klímahisztériát kétségbe vonja, az nem lehet más, csak a
> Sátán fizetett ügynöke. A Greenpeace nézetei nagyon hasonlítanak a
> középkori inkvizíció nézeteire: csak Isten van és a Sátán, köztük semmi.
> Ebben a dichotómiában, kétosztatú világban pedig szerintük mindig ők
> képviselik Istent, a más nézeteket vallók a Sátánt. Ezért a vádjaikra nem
> lehet alapozni. Válas György


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page