Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?


Chronological Thread 
  • From: Válas György <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Van-e globalis felmelegedes?
  • Date: Mon, 16 Feb 2015 21:53:42 +0100 (CET)


On 16 Feb 2015 at 11:21, Hlavathy Zoltan wrote: >
> 2. Mekkora globális CO2 kibocsátás engedhetö meg, ami még biztosan nem
> okoz szignifikáns járulékot a globális felmelegedéshez,
> A kérdésre nem felelhetünk addig, amíg sem a természetes emisszió
> mértékét, sem az óceánok elnyelő képességét nem ismerjük. A
> klímahisztérikusok úgy válaszolnak erre a kérdésre, minha szén-dioxidot
> egyedül az emberi tevékenység generálna, ami teljes blődség.
> kizárhatjuk-e
> a jelenlegi CO2 kibocsátás szignifikáns hatását a felmelegedésre?
> A szignifikáns hatást egyértelműen kizárhatjuk, mert a többlet ok többlet
> effektust generálna, ilyet pedig a mai mérési pontosság mellett nem látunk.
> Válas György


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page