Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Újabb válaszok Paks2-ről

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Újabb válaszok Paks2-ről


Chronological Thread 
  • From: Raics Péter <raics.peter AT science.unideb.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Újabb válaszok Paks2-ről
  • Date: Wed, 25 Jun 2014 01:55:33 +0200

Tisztelt Lista!

Közös gyökerei folytán megpróbálok egyszerre válaszolni Patay Gergely és Hajnal Zoltán kérdéseire, valamint Szilva Attila felvetésére, esetleg Hajdu Csaba újabb levelére is.

A következő lépésekben és a megfelelő szakmai fórumokon alakult ki az energetika távlati fejlesztése, benne az atomenergia szükségességének indoklása és ennek alapján a mostani szerződés.

1.) "Magyarország energiapolitikai tézisei 2006-2030"
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/energ/magy_energiapol_tezisei1.pdf
Ennek alapján OGY-határozat született 2009-ben az atomenergia fejlesztéséhez szükséges előkészületekről.

2.) Teller- és Lévai-projektek.
Megvalósíthatósági tanulmány, Előzetes környezeti értékelés, Kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok elhelyezése.
Ezek eredményeiről, a született anyagokról és megállapításokról szól a következő cikk:
http://www.mvm.hu/hu/szakmai-informaciok/szakmai_kiadvanyok/mvm-kozlemenyek/Documents/2011/kozlememyek20111.pdf
13-20.o. Cserháti A., Dr. Katona T., Lenkei I.: A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL

3.) NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 (NFM)
1. melléklet a 77/2011. (X. 14.) OGY határozathoz
Magyar Közlöny 2011. évi 119. szám
... 6.2 VILLAMOS ENERGIA
Atom-szén-zöld mix (ld. Rekk-honlap is az 5.pontban).

4.) A TASZ-hírről, a Főv.Törvsz. ítéletéről és következményeiről:
Magam sem értem az elemzések hivatalos helyen (jelenleg?) fellépő hiányát. A 2.) alatti anyagokon kívül több "szűkebb és tágabb szakmai" is készült részletes elemzéssel, ami látókörömbe esett. Hogy ezek milyen formában és mikor kerültek a politikusokhoz? Nem tudom, de biztosan eljutottak, mert döntöttek (és szerintem jól). Ezekhez sok szakember együttes munkája volt szükséges (így most már évtizedes távlatban), és ezekre épülnek a döntéselőkészítéshez szükséges fenti alapdokumentumok: egyáltalán kell-e energiatermelő egység, mikor, köztük nukleáris legyen-e és melyik típus (a gyártó bármelyik NAÜ-validált lehet), milyen gazdasági feltételek mellett? A finanszírozási és tulajdonosi forma eldöntése az előbbiek mérlegelése alapján a politika feladata és felelőssége, irányvonalának függvényében. Elképzelhető, hogy a tender nélküli megoldás miatt az anyag a konkrét típus gyártójától kapott paraméterek alapján felújításra, aktualizálásra szorul, de ez a verseny győztesének kiválasztása után is nagyjából így lett volna. Ettől függetlenül az 1194/2012. (VI. 18.) Korm. határozatot hatályon kívül kellett volna már helyezni vagy valamit csinálni vele -- egy logikát kereső fizikus érzése szerint (bár a jog és a politikus másként működik).

5.) A http://www.rekk.eu/index.php honlapon nemcsak az általunk szintén elvégezhető modellezés az érdekes, hanem a (vitára késztető) elemzések részleteinek mondanivalója is. Többek között az, hogy a retrospektív analízis az atomerőmű építkezéseknél mindenhol idő- és költségnövekedésről szól -- valamilyen értelemben, rövid- és hosszútávon egyaránt. DE MÉGIS EGYRE TÖBB ATOMERŐMŰVET ÉPÍTENEK A VILÁGON! A zöldek szerint ugyan "komoly ország" nem tesz ilyet, dehát ki a komolytalan? Soroljam? Egyszerűbb: ki NEM épít? Németország! Miért? És mire kényszerült ebben az évben, milyen árnövekedéssel, környezetszennyezéssel?
További kérdés: a majdani működés idejére várható villamosenergia árak. Senki nem meri ma megmondani: mennyi kerül majd bármilyen módszerrel termelve 20 év múlva és miért? Mi lesz drága, mihez képest? Egy biztos: az a legdrágább, ami hiányzik! Olcsó, de nincs (szoc.tervgazd.) vagy ... A kanadaiak jó 15 évvel ezelőtt azt mondták: az olajpala (elképesztően környezetszennyező) kitermelése akkor lesz kifizetődő, ha az olaj ára legalább 60 USD/hordó lesz. Mennyi ma? Több mint 100 USD. Megfizetjük?

6) Lépéskényszerbe kerültünk. Az EUs energiaárak kétszeresei az USA-belieknek (évtizede még 4-es faktor volt). Hogyan leszünk versenyképesek? Hosszútávú gondolkodásra vall a diófa-ültetés és az atomerőmű-építés. A nem akármilyen üzlet lebonyolításában, a Brüsszel-Budapest-Moszkva közötti közvetítésben a németek meghatározó szerepet játszottak (Rotschild-csoport + Hengeler-Mueller iroda). Miért érdekük a németeknek, hogy hazánkban legyen, és ne tulzottan drága legyen a villany a jövőben?

Nem hiszem, hogy én képes lennék meggyőzni a kételkedőket. Szívesen vitatkozom tovább (főleg a mögöttes politikáról, ami nem való erre a fórumra), de most már inkább hozzáértőknek, igazi szakembereknek kellene folytatniuk. Az atomenergiát nélkülözhetetlennek tartom évszázados skálán, az érdekében hozott politikai és gazdasági döntéseket elfogadom, mert az én felfogásomban az atomnak nincs jobb- vagy baloldala, sem színe, égtája, betűtípusa (latin-görög-héber-cirill...).
Teller Edétől tanultam: A pesszimistának sokszor van igaza, de sohasem boldog ...

Sok mindennel elégedetlen vagyok, de engedtessék meg, hogy azért boldognak érezzem magam.
Másoknak is ezt kívánom:
Raics Péter.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page