Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com


Chronological Thread 
  • From: Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com>
  • To: HAJNAL Zoltán <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com
  • Date: Thu, 29 Oct 2020 13:48:45 +0000 (UTC)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com

Kedves Zoltán!
Tudtommal nem találkoztunk még.
Kérem segítsen a kérdések megválaszolásában: letölthetem-e az Ön cikkeit?
Letölthetek-e egy olyan cikket, amely az Ön egyik cikkét idézi? Több ilyen
cikket is letölthetek? Ezeknek a számát összeadhatom? Megnézhetem, hogy Ön
hányadik szerző? Megnézhetem a scimago-ban, hogy az újságnak mi a rangja? A
rendelet szövege szerint: "A „személyes adat” = azonosított vagy azonosítható
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;". Ha ezek
tényleg személyes adatok, akkor miért nem anonimok a cikkek szerzői?

Gondolom ezen publikációs és citációs adatokra vonatkozik a kérdése, hiszen
azt már megírtam, hogy a neveket ki fogjuk venni az oldalról.

Köszönettel:Győrffy Balázs
HAJNAL Zoltán<hajnal AT mfa.kfki.hu> ezt írta (2020. október 29., csütörtök
14:26:31 CET):


OK, akkor ha Ön önöz, kénytelen vagyok én is önözni, nehogy udvariatlannak
tűnjek.
Vagy akárcsak annak tüntessen fel Ön.

Amennyiben Ön munkát ajánlana nekem, kedves Balázs,
kérem keressen engem Ön a [fizinfo] listán kívül.
Megfelelő díjazásért szívesen segítem eligazodását Önnek a polgári jog
útvesztőiben,
de fel kell hívnom az Ön figyelmét, hogy ezen a területen nálam avatottabb
szakértőket is találhat a piacon Ön.

Üdvözli Önt: hz

On Thu, Oct 29, 2020 at 2:17 PM Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com> wrote:

Kedves Zoltán!
Nem értem a követelést, és úgy érzem elég konstruktív volt a javaslatom.
Biztosíthatom, hogy az összes Öntől kapott személyes adatot töröltem. Kivéve
az email címét, mert azt most is látom.

Kérem segítsen, hogy az általam hivatkozott oldalak (pubmed, microsoft
academic, stb) mi alapján jelenítik meg Önt? Vagy ott se kereshetek a nevére,
ha Ön előtte nem engedélyezi? Nem olvashatom el a cikkeit? Nem nézhetem meg,
hogy a cikkét hányan idézték? A cikkének nem nézhetem meg az impakt faktorát,
mert akkor már "profilozom" Önt?

Köszönöm a segítséget a kérdés tisztázásában.
Üdvözlettel:Balázs


HAJNAL Zoltán<hajnal AT mfa.kfki.hu> ezt írta (2020. október 29., csütörtök
13:20:30 CET):

Kedves Balázs!

Úgy tűnik félreértettük egymást.

A személyes (személyhez bármi módon köthető) adataim törlését kértem -- és
mostmár kifejezetten követelem -- az általad jogszerűtlenül összegyűjtött,
publikált és mások által "inkorrekt" módon felhasznált adatbázisból.

Hivatkoztál "tudományos kutatásra" mint az adatkezelés jogalapja, amit
szerinted megenged az EU rendelet.
Most ide másolom, mit nevez jogszerűnek ez a rendelet.

6. cikk Az adatkezelés jogszerűsége

(1)  A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,
amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
Kérlek, a)-f) betűk közül nevezd meg a jogalapo(ka)t, ami(k) szerint van
bármilyen jogod az adataimat kezelni.
Amennyiben nincs válaszod, azt jelenti, hogy nem jogszerű amit csinálsz,
egyidejűleg az én -- törlésre vonatkozó -- kérésemet köteles vagy
haladéktalanul végrehajtani.

Amennyiben más adatbázisok kapcsán ezzel problémám lesz, engedelmeddel majd
eldöntöm, mit teszek, és azok üzemeltetőivel fogok kommunikálni.

üdv, hz

On Thu, Oct 29, 2020 at 12:35 PM Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com> wrote:

Kedves Fizinfo lista tagok!
Szeretném mindenkinek az idejét megtakarítani azzal, hogy mindenkinek
egyszerre írok.

A tudománymetria.com egy tudományos projekt, és az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete 17. cikkely 3. bekezdés (d) pontja valamint a
89. cikkely 1. bekezdése megengedi tudományos projektek számára a személyes
adatok kezelését, amennyiben a cél máshogy nem megoldható. Ez tesz lehetővé
több olyan rendszert, amelyeket Önök is naponta használnak.

Például név szerint lehet a PubMed-en is keresni, és a Pubmed is profiloz,
hiszen mutatja a cikkek számát évenkénti bontásban. Én nem tudok róla, hogy
erre akárki engedélyt adott volna nekik. Másik példa: név szerint lehet a
Google Scholar-ban is keresni, ami citációkkal együtt szintén mutatja a
névhez tartozó cikkeket. Tehát szintén profiloz. Ugyanezt csinálja a
Microsoft Academic - itt is látszik a citáció és a cikkek száma grafikusan,
évenkénti bontásban. Még a kollaborációs hálózatot is mutatja grafikusan.
Extrém mértékű profilozás. Senkinek nem kellett ehhez a hozzájárulása. A Web
of Science-t nem tudom, hogy ide írjam-e, hiszen ők ezt a szolgáltatást
pénzért árulják. Anélkül, hogy ebbe akárki beleegyezett volna. Akinek
mindezek nem elegek, azoknak figyelmébe ajánlom a csúcsot, vagyis a Publish
or Perish-et, ahol extrém részletességgel lehet mindenkit lekérdezni. Csak
néhány példa az általa a számolt, mindenkire elérhető paraméterekről:
- Total number of papers and total number of citations
- Average citations per paper, citations per author, papers per author,
and citations per year
- Hirsch's h-index and related parameters
- Egghe's g-index
- The contemporary h-index
- Three variations of individual h-indices
- The average annual increase in the individual h-index
- The age-weighted citation rate
- An analysis of the number of authors per paper.
Tehát a fenti rendszerek egyikéhez sem volt szükség beleegyezésre, és nem is
lehet töröltetni magunkat. A tudománymetria.com oldal mindössze abban
különbözik ezen rendszerektől, hogy csak magyar kutatókra lehet benne
rákeresni. Azonban én megértem az aggályukat, amit a legördülő menü okoz,
ezért a rendszert átalakítjuk, és az átalakítás után nevek nem lesznek
láthatóak az oldalon.

Üdvözlettel:Győrffy Balázs
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page