Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] tudomanymetria.com

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] tudomanymetria.com


Chronological Thread 
  • From: Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>, HAJNAL Zoltán <hajnal AT mfa.kfki.hu>, Gábor Vattay <vattay AT elte.hu>
  • Subject: [Fizinfo] tudomanymetria.com
  • Date: Thu, 29 Oct 2020 11:34:58 +0000 (UTC)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com

Kedves Fizinfo lista tagok!
Szeretném mindenkinek az idejét megtakarítani azzal, hogy mindenkinek
egyszerre írok.

A tudománymetria.com egy tudományos projekt, és az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete 17. cikkely 3. bekezdés (d) pontja valamint a
89. cikkely 1. bekezdése megengedi tudományos projektek számára a személyes
adatok kezelését, amennyiben a cél máshogy nem megoldható. Ez tesz lehetővé
több olyan rendszert, amelyeket Önök is naponta használnak.

Például név szerint lehet a PubMed-en is keresni, és a Pubmed is profiloz,
hiszen mutatja a cikkek számát évenkénti bontásban. Én nem tudok róla, hogy
erre akárki engedélyt adott volna nekik. Másik példa: név szerint lehet a
Google Scholar-ban is keresni, ami citációkkal együtt szintén mutatja a
névhez tartozó cikkeket. Tehát szintén profiloz. Ugyanezt csinálja a
Microsoft Academic - itt is látszik a citáció és a cikkek száma grafikusan,
évenkénti bontásban. Még a kollaborációs hálózatot is mutatja grafikusan.
Extrém mértékű profilozás. Senkinek nem kellett ehhez a hozzájárulása. A Web
of Science-t nem tudom, hogy ide írjam-e, hiszen ők ezt a szolgáltatást
pénzért árulják. Anélkül, hogy ebbe akárki beleegyezett volna. Akinek
mindezek nem elegek, azoknak figyelmébe ajánlom a csúcsot, vagyis a Publish
or Perish-et, ahol extrém részletességgel lehet mindenkit lekérdezni. Csak
néhány példa az általa a számolt, mindenkire elérhető paraméterekről:
- Total number of papers and total number of citations
- Average citations per paper, citations per author, papers per author,
and citations per year
- Hirsch's h-index and related parameters
- Egghe's g-index
- The contemporary h-index
- Three variations of individual h-indices
- The average annual increase in the individual h-index
- The age-weighted citation rate
- An analysis of the number of authors per paper.
Tehát a fenti rendszerek egyikéhez sem volt szükség beleegyezésre, és nem is
lehet töröltetni magunkat. A tudománymetria.com oldal mindössze abban
különbözik ezen rendszerektől, hogy csak magyar kutatókra lehet benne
rákeresni. Azonban én megértem az aggályukat, amit a legördülő menü okoz,
ezért a rendszert átalakítjuk, és az átalakítás után nevek nem lesznek
láthatóak az oldalon.

Üdvözlettel:Győrffy Balázs


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page