Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com


Chronological Thread 
  • From: Gábor Vattay <vattay AT elte.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com>, HAJNAL Zoltán <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com
  • Date: Thu, 29 Oct 2020 14:56:38 +0100

Kedves Balázs és Zoli,

Szerintem Balázs most iratkozhatott fel erre a fizikus listára,
számára teljesen ismeretlen a környezet, nem várható el tőle,
hogy ismerje és tegezze a listatagokat. A fizikus és az orvos
kutatók világa nagyon különböző, ne kérjük ezt számon.

A kérdés most megoldódott, szerintem maradjunk barátságban
akkor is, ha egyes kérdésekben eltér a véleményünk vagy
izlésünk.

Üdv:
Gábor--On Thu, Oct 29, 2020 at 2:40 PM Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com> wrote:

> *-----------------------------------------------------------------------*
> | E L F T H I R A D O |
> | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
> *-----------------------------------------------------------------------*
> Kedves Zoltán!
>
> Nem értem a követelést, és úgy érzem elég konstruktív volt a javaslatom.
> Biztosíthatom,
> hogy az összes Öntől kapott személyes adatot töröltem. Kivéve az email
> címét, mert azt most is látom.
>
> *Kérem segítsen, hogy az általam hivatkozott oldalak (pubmed, microsoft
> academic, stb) mi alapján jelenítik meg Önt? Vagy ott se kereshetek a
> nevére, ha Ön előtte nem engedélyezi? Nem olvashatom el a cikkeit? Nem
> nézhetem meg, hogy a cikkét hányan idézték? *
> *A cikkének nem nézhetem meg az impakt faktorát, mert akkor már
> "profilozom" Önt?*
>
> Köszönöm a segítséget a kérdés tisztázásában.
>
> Üdvözlettel:
> Balázs
>
>
>
> HAJNAL Zoltán<hajnal AT mfa.kfki.hu> ezt írta (2020. október 29., csütörtök
> 13:20:30 CET):
>
>
> Kedves Balázs!
>
> Úgy tűnik félreértettük egymást.
>
> A személyes (személyhez bármi módon köthető) adataim *törlését* kértem --
> és mostmár kifejezetten *követelem* -- az általad jogszerűtlenül
> összegyűjtött, publikált és mások által "inkorrekt" módon felhasznált
> adatbázisból.
>
> Hivatkoztál "tudományos kutatásra" mint az adatkezelés jogalapja, amit
> szerinted megenged az EU rendelet
> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=HU#tocId1>
> .
> Most ide másolom, mit nevez jogszerűnek ez a rendelet.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *6. cikk Az adatkezelés jogszerűsége(1) A személyes adatok kezelése
> kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak
> egyike teljesül:a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy
> vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;b) az adatkezelés olyan
> szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy
> az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
> megtételéhez szükséges;c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
> kötelezettség teljesítéséhez szükséges;d) az adatkezelés az érintett vagy
> egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
> szükséges;e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
> közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
> végrehajtásához szükséges;f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik
> fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel
> szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
> és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
> különösen, ha az érintett gyermek.*
>
> Kérlek, a)-f) betűk közül nevezd meg a jogalapo(ka)t, ami(k) szerint van
> bármilyen jogod az adataimat kezelni.
> Amennyiben nincs válaszod, azt jelenti, hogy nem jogszerű amit csinálsz,
> egyidejűleg az én -- törlésre vonatkozó -- kérésemet *köteles* vagy
> *haladéktalanul* végrehajtani.
>
> Amennyiben más adatbázisok kapcsán ezzel problémám lesz, engedelmeddel
> majd eldöntöm, mit teszek, és azok üzemeltetőivel fogok kommunikálni.
>
> üdv, hz
>
> On Thu, Oct 29, 2020 at 12:35 PM Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com>
> wrote:
>
> Kedves Fizinfo lista tagok!
>
> Szeretném mindenkinek az idejét megtakarítani azzal, hogy mindenkinek
> egyszerre írok.
>
> A tudománymetria.com <http://xn--tudomnymetria-7db.com> egy tudományos
> projekt, és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 17.
> cikkely 3. bekezdés (d) pontja valamint a 89. cikkely 1. bekezdése
> megengedi tudományos projektek számára a személyes adatok kezelését,
> amennyiben a cél máshogy nem megoldható. *Ez tesz lehetővé több olyan
> rendszert, amelyeket Önök is naponta használnak. *
>
> Például név szerint lehet a *PubMed*-en is keresni, és a Pubmed is
> profiloz, hiszen mutatja a cikkek számát évenkénti bontásban. Én nem tudok
> róla, hogy erre akárki engedélyt adott volna nekik. Másik példa: név
> szerint lehet a *Google Scholar*-ban is keresni, ami citációkkal együtt
> szintén mutatja a névhez tartozó cikkeket. Tehát szintén profiloz. Ugyanezt
> csinálja a *Microsoft Academic* - itt is látszik a citáció és a cikkek
> száma grafikusan, évenkénti bontásban. Még a kollaborációs hálózatot is
> mutatja grafikusan. Extrém mértékű profilozás. Senkinek nem kellett ehhez a
> hozzájárulása. A *Web of Science*-t nem tudom, hogy ide írjam-e, hiszen
> ők ezt a szolgáltatást pénzért árulják. Anélkül, hogy ebbe akárki
> beleegyezett volna. Akinek mindezek nem elegek, azoknak figyelmébe
> ajánlom a csúcsot, vagyis a *Publish or Perish*-et, ahol extrém
> részletességgel lehet mindenkit lekérdezni. Csak néhány példa az általa a
> számolt, mindenkire elérhető paraméterekről:
>
> - Total number of papers and total number of citations
> - Average citations per paper, citations per author, papers per
> author, and citations per year
> - Hirsch's h-index and related parameters
> - Egghe's g-index
> - The contemporary h-index
> - Three variations of individual h-indices
> - The average annual increase in the individual h-index
> - The age-weighted citation rate
> - An analysis of the number of authors per paper.
>
> *Tehát a fenti rendszerek egyikéhez sem volt szükség beleegyezésre, és nem
> is lehet töröltetni magunkat.* A tudománymetria.com
> <http://xn--tudomnymetria-7db.com> oldal mindössze abban különbözik ezen
> rendszerektől, hogy csak magyar kutatókra lehet benne rákeresni. Azonban én
> megértem az aggályukat, amit a legördülő menü okoz, ezért a rendszert
> átalakítjuk, és az átalakítás után nevek nem lesznek láthatóak az oldalon.
>
> Üdvözlettel:
> Győrffy Balázs
>
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
> | |
> | Cikk, hozzaszolas a |
> | |
> | fizinfo AT lists.kfki.hu |
> | |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
> | |
> | Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
> | |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
> | |
> | listsadm AT mail.kfki.hu |
> | |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>
>
>
>
>Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page