Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com


Chronological Thread 
  • From: HAJNAL Zoltán <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • To: Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] tudomanymetria.com
  • Date: Thu, 29 Oct 2020 14:32:46 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=mfa.kfki.hu

Tisztelt Győrffy Doktor!

A poénkodáson túl szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmét, hogy
a jogszabályok hatálya a személyhez köthető adatok összességére vonatkozik.
Tekintve, hogy semmilyen adatot nem szolgáltattam az adatbázisához,
mindezek törléséről szóló üzenete pusztán értelmetlen,
még ha Ön viccesnek is szánta.

Amit kértem, teljesen világos és megalapozott.

Továbbiakban már csak egyetlen teendője van ezekkel kapcsolatban.

Köszönöm, mindent jót!
hz

On Thu, Oct 29, 2020 at 2:17 PM Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com> wrote:

> Kedves Zoltán!
>
> Nem értem a követelést, és úgy érzem elég konstruktív volt a javaslatom.
> Biztosíthatom,
> hogy az összes Öntől kapott személyes adatot töröltem. Kivéve az email
> címét, mert azt most is látom.
>
> *Kérem segítsen, hogy az általam hivatkozott oldalak (pubmed, microsoft
> academic, stb) mi alapján jelenítik meg Önt? Vagy ott se kereshetek a
> nevére, ha Ön előtte nem engedélyezi? Nem olvashatom el a cikkeit? Nem
> nézhetem meg, hogy a cikkét hányan idézték? *
> *A cikkének nem nézhetem meg az impakt faktorát, mert akkor már
> "profilozom" Önt?*
>
> Köszönöm a segítséget a kérdés tisztázásában.
>
> Üdvözlettel:
> Balázs
>
>
>
> HAJNAL Zoltán<hajnal AT mfa.kfki.hu> ezt írta (2020. október 29., csütörtök
> 13:20:30 CET):
>
>
> Kedves Balázs!
>
> Úgy tűnik félreértettük egymást.
>
> A személyes (személyhez bármi módon köthető) adataim *törlését* kértem --
> és mostmár kifejezetten *követelem* -- az általad jogszerűtlenül
> összegyűjtött, publikált és mások által "inkorrekt" módon felhasznált
> adatbázisból.
>
> Hivatkoztál "tudományos kutatásra" mint az adatkezelés jogalapja, amit
> szerinted megenged az EU rendelet
> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=HU#tocId1>
> .
> Most ide másolom, mit nevez jogszerűnek ez a rendelet.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *6. cikk Az adatkezelés jogszerűsége(1) A személyes adatok kezelése
> kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak
> egyike teljesül:a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy
> vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;b) az adatkezelés olyan
> szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy
> az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
> megtételéhez szükséges;c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
> kötelezettség teljesítéséhez szükséges;d) az adatkezelés az érintett vagy
> egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
> szükséges;e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
> közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
> végrehajtásához szükséges;f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik
> fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel
> szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
> és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
> különösen, ha az érintett gyermek.*
>
> Kérlek, a)-f) betűk közül nevezd meg a jogalapo(ka)t, ami(k) szerint van
> bármilyen jogod az adataimat kezelni.
> Amennyiben nincs válaszod, azt jelenti, hogy nem jogszerű amit csinálsz,
> egyidejűleg az én -- törlésre vonatkozó -- kérésemet *köteles* vagy
> *haladéktalanul* végrehajtani.
>
> Amennyiben más adatbázisok kapcsán ezzel problémám lesz, engedelmeddel
> majd eldöntöm, mit teszek, és azok üzemeltetőivel fogok kommunikálni.
>
> üdv, hz
>
> On Thu, Oct 29, 2020 at 12:35 PM Dr Győrffy Balázs <zsalab2 AT yahoo.com>
> wrote:
>
> Kedves Fizinfo lista tagok!
>
> Szeretném mindenkinek az idejét megtakarítani azzal, hogy mindenkinek
> egyszerre írok.
>
> A tudománymetria.com <http://xn--tudomnymetria-7db.com> egy tudományos
> projekt, és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 17.
> cikkely 3. bekezdés (d) pontja valamint a 89. cikkely 1. bekezdése
> megengedi tudományos projektek számára a személyes adatok kezelését,
> amennyiben a cél máshogy nem megoldható. *Ez tesz lehetővé több olyan
> rendszert, amelyeket Önök is naponta használnak. *
>
> Például név szerint lehet a *PubMed*-en is keresni, és a Pubmed is
> profiloz, hiszen mutatja a cikkek számát évenkénti bontásban. Én nem tudok
> róla, hogy erre akárki engedélyt adott volna nekik. Másik példa: név
> szerint lehet a *Google Scholar*-ban is keresni, ami citációkkal együtt
> szintén mutatja a névhez tartozó cikkeket. Tehát szintén profiloz. Ugyanezt
> csinálja a *Microsoft Academic* - itt is látszik a citáció és a cikkek
> száma grafikusan, évenkénti bontásban. Még a kollaborációs hálózatot is
> mutatja grafikusan. Extrém mértékű profilozás. Senkinek nem kellett ehhez a
> hozzájárulása. A *Web of Science*-t nem tudom, hogy ide írjam-e, hiszen
> ők ezt a szolgáltatást pénzért árulják. Anélkül, hogy ebbe akárki
> beleegyezett volna. Akinek mindezek nem elegek, azoknak figyelmébe
> ajánlom a csúcsot, vagyis a *Publish or Perish*-et, ahol extrém
> részletességgel lehet mindenkit lekérdezni. Csak néhány példa az általa a
> számolt, mindenkire elérhető paraméterekről:
>
> - Total number of papers and total number of citations
> - Average citations per paper, citations per author, papers per
> author, and citations per year
> - Hirsch's h-index and related parameters
> - Egghe's g-index
> - The contemporary h-index
> - Three variations of individual h-indices
> - The average annual increase in the individual h-index
> - The age-weighted citation rate
> - An analysis of the number of authors per paper.
>
> *Tehát a fenti rendszerek egyikéhez sem volt szükség beleegyezésre, és nem
> is lehet töröltetni magunkat.* A tudománymetria.com
> <http://xn--tudomnymetria-7db.com> oldal mindössze abban különbözik ezen
> rendszerektől, hogy csak magyar kutatókra lehet benne rákeresni. Azonban én
> megértem az aggályukat, amit a legördülő menü okoz, ezért a rendszert
> átalakítjuk, és az átalakítás után nevek nem lesznek láthatóak az oldalon.
>
> Üdvözlettel:
> Győrffy Balázs
>
>Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page