Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tudománymetria és OTKA

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tudománymetria és OTKA


Chronological Thread 
  • From: Kamaras Katalin <kamaras.katalin AT wigner.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Tudománymetria és OTKA
  • Date: Thu, 29 Oct 2020 13:01:50 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

Kedves Kollégák, az alábbiakban bemásolom ide azt a levelet, amit a Wigner FK levelezőlistájára írtam, amikor nyilvánosságra került a tudomanymetria.com oldal használata az OTKA döntésekben. Azoknak szól, akik nem akarnak különösebben elmélyedni az algoritmus vizsgálatában, ami - bevallom - nem igazán kellemes szórakozás. Az alább leírtak az első verzióra vonatkoznak, amit az OTKA eljárás során is használtak, és aminek eredményeképpen kilenc pályázótól elvették a lehetőséget, hogy a zsüri által előzőleg támogatott pályázatára forrást kapjon. Azóta újabb "finomítások" történtek, pl. a szerző bevezetett egy "excellence paper" kategóriát, az ilyen cikkek számának négyszeresét (!) pedig hozzáadja az előző módszerrel számolt pontszámhoz. Az egész így már kifejezetten szürreálissá vált. Véleményem szerint az oldal javítgatása teljesen felesleges, tudomásul kellene venni, hogy ez egyszerűen nem működik. (Még egy apró információ: a névsorban szerepel Pál Lénárd és Németh Judit, ők sajnos már nem tudják töröltetni az adataikat. Ennyit a megbízhatóságról.)

Üdvözlettel, Kamarás Katalin

És az eredeti levél (elnézést, hosszú, de rövidebben nem ment):

Kedves Kollégák,
gondolom, az OTKA-botrány kapcsán sokan felkerestétek a tudomanymetria.com oldalt. Én elég alaposan körbejártam, és a tapasztalataim lesújtóak. Szeretném megosztani őket, mert felületes szemlélő esetleg azt gondolná, ez valóban egy tudománymetriai eszköz, ami hiteles adatokat szolgáltat. Erről azonban szó sincs.
Nevezett oldal (amit túlzás “rendszernek” nevezni) egy kutató kollégánk egyéni kezdeményezése, akinek tudományterülete a bioinformatika, és bár publikált néhány idevágó közleményt, semmiképpen nem tekinthető a tudománymetria területén szaktekintélynek. Bár, bioinformatikus lévén, valóban nagyon szép grafikonokat produkál, arra már nem vette magának a fáradságot, hogy a saját szűk szakterületén túli tudományos tevékenységekkel és publikációs szokásokkal megismerkedjen.
A részletes kifejtést a “More info” fülön található letölthető dokumentumok tartalmazzák, amit valószínűleg kevesen olvastatok el, de én megtettem. A továbbiakban az “OTKA-útmutató” c. ismertetőt próbálom értelmezni, ennek hosszabb címe: “A tudományos teljesítmény referenciaadatbázis alapú meghatározása pályázati döntéselőkészítés támogatásához”, 2020.05.24. dátumú változat.
A „referenciaadatbázis” sajátos szempontok alapján állt fel: belevették az MTA doktorait, az akadémikusokat, a Lendület-kutatókat, valamint azokat, akik 2006 óta OTKA-pályázatot nyújtottak be (feltehetőleg ezért nem találjátok magatokat néhányan a névsorban). A honlapon megjelenik ezenkívül a kutatók MTMT azonosítója és életkora (utóbbit a doktori.hu adatbázisból, illetve magából az OTKA pályázatból nyerték ki). Véleményem szerint itt már adatkezelési aggályok is fellépnek. Kérdés, milyen célból kapta meg a szerző ezeket az adatokat, és milyen jogon hozza nyilvánosságra őket? További kérdés, hogy egy pályázati döntéshozó hogyan alkalmazhat egy olyan személytől származó értékelési rendszert, aki pályázóként is résztvesz a folyamatban? A dokumentum egy másik helyén azt említi: “Néhány kutató esetén nem lehetett kézi módszerrel sem meghatározni az MTMT azonosítót, ezeket a kutatókat kihagytuk az elemzésből.” Nem világos, mi ez a "kézi módszer" és milyen forrásból dolgozik.
Miután a “referenciaadatbázis” felállt, kezdődhet az “elemzés”. Ez, különböző módszerekkel, három paramétert vesz figyelembe: a H-indexet, az éves független idézettséget, és a kutató elmúlt 5 évben született publikációinak számát. A H-indexet változtatás nélkül használja, a másik két mutató azonban erősen manipulált. Lényegében csak a Q1 besorolású, első-utolsó szerzős cikkeket veszi figyelembe, a közbenső szerzőként írt cikk nem számít, nem létezik az értékelés ezen pontja szerint. (Bizonyos tudományterületeken az első-utolsó szerzőség szerinti szűréstől eltekint, a fizika nem tartozik ezek közé.) Véleményem szerint ezek a manipulációk inkább torzítják, mint finomítják a rendszert.
Az első és utolsó szerző az élettudományokon kívül nem kiemelt, a publikációs szokások szabják meg a szerzők sorrendjét. A kiscsoportos kísérleti fizikában pl. az első szerző a tudományos életpálya elején levő, általában diák résztvevő, aki a kísérletek fizikai megvalósításában a legnagyobb mértékben vett részt, az utolsó pedig a kutatócsoport vezetője. Az a posztdoktori kutató, akinek már elég átlátása van a projektről ahhoz, hogy a diákokat irányítsa és alkotó módon vegyen részt a folyamatban, a szerzőlista közepére kerül, azaz az algoritmus szerint nem létezik, pedig éppen ez a korosztály az, akinek saját projektre kellene pályáznia.
A Q1-Q4 besorolás még azonos folyóiratok esetén is erősen területfüggő, ugyanannak a folyóiratnak többféle Q besorolása lehet, nehéz ezt egyértelműen meghatározni.
Az “utóbbi öt év” mechanikus alkalmazása mindazokat hátrányos helyzetbe hozza, akiknek a munkájában az elmúlt öt naptári évben valamilyen megszakítás volt (különösen a kisgyermekes kutatónőket). Ugyanígy aggályos a kor alapján történő merev csoportosítás, pl. a kutatói pálya kezdete óta eltelt időszak figyelembevétele ennél sokkal igazságosabb lenne.
Az “útmutató” azt is elismeri, hogy a fenti problémák ezen az algoritmuson belül nem kezelhetők, de ezt nem tekinti különösebb problémának (“végül a Q1-es rangot választottuk, mint a kiválóság mérőszáma”, “osztott első/utolsó szerzőség nem állapítható meg az MTMT adatok alapján, ezért ezek a közlemények nem szerepelnek”, “a PhD kezdőpntként való felhasználása... adattorzítást eredményez... ezért ez a lehetőség nem került felhasználásra..”, “A Q1-es cikkek súlyának növelését azért választottuk, mert az nem eredményezett adatveszteséget.”,”Ezen korlátok miatt végül a gyerekszám korrekció nem kerül a honlapba beépítésre.”) Kollégák, kutatók támogatását meghatározó döntéseket annak alapján hozunk, hogy mi oldható meg a saját informatikai rendszerünkben?
Amit az NKFIH úgy említ: “A rendszer használatával a támogatói döntéshozatali oldalon lehetőség nyílt arra, hogy a kollégiumok döntési javaslatait érdemben áttekintse az NKFI Hivatal”, valójában azt jelenti, hogy egy mechanikus, uniformizáló, kiragadott szempont alapján írták felül a szakértő testületek döntéseit. Egy sok tekintetben hibás algoritmus által generált számot nem lehet “érdemi áttekintésnek” nevezni.
Az MTMT rendszerében egy kutatóra kattintva többféle összefoglaló táblázat látható, alapesetben az „Általános”, ami a publikációkat és a rájuk kapott hivatkozásokat tartalmazza. Ez a táblázat nyilvános, elérhető a keresőből, mint ahogy a kutatók publikációs és idézettségi adatai is az idő függvényében, a teljes életpályára. A szakterületi zsürik eddig ezeket az adatokat vették figyelembe, továbbá az 5 + 5 cikk felsorolását (5 az elmúlt 10 évből, 5 a teljes életműből). Semmi szükség tehát újabb származtatott mennyiségekre, amiknek a jogosultsága, különösen a szerzőétől távol eső tudományterületeken, nehezen indokolható.
A bírálati folyamat befejezése után az NKFIH egy kérdőívet küldött szét a bírálók között, ahol azt kérdezték, hasznosnak találták-e az oldalt. Abból, hogy kb. 70%-uk igennel válaszolt, azt a következtetést szűrték le (és ezt büszkén hirdetik is a weboldalon), hogy az eljárás támogatottsága nagyon magas a kutatók körében. Ez az állítás minimum csúsztatás, mivel 1. nem azt kérdezték, egyetértenek-e azzal, hogy kizárólag az algoritmus használata alapján a hivatal felülbíráljon zsüri-, illetve kollégiumi döntéseket, 2. a zsürik többsége, akik lényegesen több információval rendelkeztek, úgy nyilatkozott, hogy nem látja szükségét az algoritmus alkalmazásának.
A magam részéről minden intézeti kollégát, aki a folyamatban bírálóként vagy testületi tagként részt vett, arra kérek, a leghatározottabban lépjen fel ennek a káros gyakorlatnak az alkalmazásával szemben.
Arról természetesen meg vagyok győződve, hogy a zsürikben folytatott, minden körülményt figyelembe vevő (munkaterv, pályázati téma, témavezető, résztvevők teljesítményének elemzése) alapos diszkusszió igazságosabb eredményt garantál, mint bármilyen szofisztikált grafikon alapján előálló sorrend. A fentiekkel csak azt szerettem volna illusztrálni, hogy a tudomanymetria.com még csak nem is szofisztikált, azaz sem OTKA-pályázók, sem más tudományos szereplők megítélésére nem alkalmas.


--
Katalin Kamaras, Research Professor
Institute for Solid State Physics and Optics
Wigner Research Centre for Physics
P. O. Box 49, Budapest, Hungary, H-1525
Phone: +36 1 392 2222 ext. 1312
email: kamaras.katalin AT wigner.hu homepage: www.szfki.hu/~kamaras


  • [Fizinfo] Tudománymetria és OTKA, Kamaras Katalin, 10/29/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page