Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Mon, 23 Feb 2015 12:57:42 +0100

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
A Statisztikus Fizikai Szeminárium szervezősége
felhívja az érdeklődők figyelmét:

Ortvay Kollokvium
http://ortvay-koll.elte.hu

2015. február 26.
csütörtök, 15 óra
északi tömb 0.81 Ortvay terem

Herein Mátyás

ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

"Vissza a fizikai gyökerekhez - globális klímamodell személyi számítógépen"


Rövid szakmai bevezető:
Jánosi Imre (ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék)


A klíma előrejelzésére a világ nagy intézeteiben használt globális csatolt
óceán-atmoszféra (olykor bioszféra is) numerikus modellek olyan összetettek,
hogy egyetlen kutató aligha képes a programot áttekinteni. Ráadásul a térbeli
és
időbeli felbontás és az egyre újabb részletek beépítésével megnövelt
komplexitás
nem váltotta be a kezdeti reményeket: megnövekedett instabilitás és
paraméter-érzékenység lett az eredmény, miközben az előrejelzések nem lettek
lényegesen megbízhatóbbak. Ez a tény indított néhány tudományos műhelyt olyan
irányba, melyben nem a részletgazdagság, hanem az alapegyenletek fizikai
megalapozottsága és a minimális számú csatolás jó kezelhetősége volt a
célkitűzés. Ennek eredményeként készültek olyan közepes összetettségű,
egyetlen
asztali munkaállomáson futtatható, de még így is százezres nagyságrendbe eső
szabadsági fokú numerikus modellek, amelyek alkalmasak egy bolygó globális
atmoszférájának (illetve óceáni dinamikájának) szimulációjára.

Néhány éve a Fizikai Intézetben is elkezdtünk ismerkedni a Hamburgi Egyetemen
kifejlesztett Planet Simulator nevű modellel, mely alkalmas a Föld, a Mars és
a
Titán alapvető légköri fizikájának vizsgálatára (további modulok csatolása
esetén az óceánok dinamikája és a bioszféra hatása is vizsgálható). Az előadás
során, a Földre koncentrálva, bemutatunk néhány áramlási formát, pl. a
jetstream
függését a napállandó erősségétől, az óceáni alapáramlatokat, és a globális
átlaghőmérséklet változását a CO2-tartalom függvényében. Ez a modell nem
alkalmas sem a múlt század klímájának rekonstrukciójára, sem a jövőbeli
projekciókra, viszont megvilágító erejű válaszokat adhat alapvető fizikai
mechanizmusokat érintő kérdésekre, köztük a természetes változékonyság
eredetére.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page