Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 13 Feb 2015 10:00:13 +0100

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2015. febuár 18.
szerda, 11 óra

Bozóki Tamás

ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

"A föld forgásának hatása
a köpenykonvekció numerikus modelljeiben"


Egy igen aktuális és összetett folyamat a köpenyben zajló konvekció, melynek
egyik legfontosabb vizsgálati módszere a numerikus szimuláció. Ezen
szimulációk
számos új eredménnyel szolgálnak, azonban a komplex jelenségek numerikus
kezelhetősége miatt sok közelítéssel élnek. A Föld forgásának elhanyagolása
egy
gyakran használt közelítés, amely a köpenybeli folyamatokat leíró fizikai
egyenletek dimenziótlanításával nagyrészt alátámasztható, ugyanakkor a
konvekció
egyre pontosabb megértéséhez elengedhetetlen a hatásának vizsgálata.

Érdekes jelenség, melynél a forgó Földön fellépő centrifugális erő hatása
szerepet játszhat, a szeizmikus tomográfia által a köpeny--mag határ felett
kimutatott két csökkent nyírósebességű zóna egyenlítői elhelyezkedése. Ebben a
centrifugális erő szempontjából kitüntetett, egyensúlyi helyzetben veszi fel a
legnagyobb tehetetlenségi nyomaték értéket a forgó rendszer.

Kutatásom során két kérdésre kerestem a választ: (1) hogyan befolyásolja a
Föld
forgása a köpeny legmélyebb tartományában elhelyezkedő, vélhetően nagy
sűrűségű
tartomány deformációját, valamint (2) hogyan hat a Föld forgása a köpenyben
zajló termikus konvekcióra. A numerikus vizsgálatot a véges elemes módszert
alkalmazó COMSOL Multiphysics program segítségével végeztem. Első esetben egy
hengerszimmetrikus, kétrétegű, izotermikus modellt vizsgáltam. Az eredmények
azt
mutatják, hogy a Föld forgása termikus konvekció nélkül nem képes
nagymértékben
deformálni az alsó sűrű réteget; valamint, hogy a deformáció nagysága
független
a két réteg közötti sűrűségkülönbségtől. A második modellsorozatban földszerű,
termikus konvekciós modelleket vizsgáltam. Mivel a Föld forgási szögsebessége
geológiai időskálán nem állandó, több forgási szögsebesség esetén is végeztem
szimulációkat. Meglepő eredmény, hogy a forgás (különösen nagyobb szögsebesség
esetén) a szeizmikus tomográfia által mutatott közel antipodális, egyenlítői
nagy feláramlásokat nem generálja, hanem éppen ellenkezőleg, gátolja. Ez a
gátló
hatás azonban földi szögsebesség esetén, a szimulációk eredménye alapján,
elhanyagolható.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a kutatás során sikerült a forgás
köpenykonvekcióra gyakorolt hatását pontosabban megérteni. A forgás
köpenykonvekciós modellekben történő elhanyagolásának jogossága a legtöbb
esetben alátámasztható, azonban az összetételében inhomogén köpenyben a forgás
hatásának szerepe továbbra is aktuális téma marad.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page