Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Impulzus és impulzusmomentum

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Impulzus és impulzusmomentum


Chronological Thread 
  • From: sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Impulzus és impulzusmomentum
  • Date: Tue, 29 Oct 2013 21:48:21 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A középiskolában (a 60-as évek első felében), valamint az egyetemen (a 60-as évek második felében) kizárólag impulzust és impulzusmomentumot használtunk. Ha jól emlékszem, a 70-es évek második felében találkoztam először a lendület és a perdület szavakkal. Akkor Dede Miklós és Isza Sándor által fogalmazott középiskolai tankönyv mechanika részében kerültek elő. Abban a könyvben azonban nemcsak ez a két magyar szó került elő, hanem volt ott lendülés, perdülés, valamint lendítés és perdítés is. Az előbbiek a lendület/perdület megváltozását (nem a deriváltját!) jelölték, míg a lendítés/perdítés a megváltozás okára vonatkoztak. Tehát lendület =mv, lendülés =\Delta (mv), lendítés =F\Delta t.

Ezekkel a szavakkal a \Delta(mv) = F\Delta t törvényt szavakban így lehetett magyarul megfogalmazni: "A lendülés akkora, amekkora a lendítés". (És persze ugyanez a perdület/perdülés/perdítés vonatkozásában). Ezek bár most nagyon erőltetettnek hatnak fizikus fejjel (és szókinccsel), ám azoknak a diákoknak a számára, akiknek még nincs kialakított fogalmuk az impulzusról, érthetőbbek, mert magyarul vannak. A fenti törvény is szinte magától értetődő, hiszen az természetes tapasztalat, hogy ha jobban meglendítünk valamit, akkor az jobban meglendül. S ennek alapján - ha a fogalmak így vannak bevezetve és megmondjuk, hogy mit értünk lendülés és lendítés alatt - akkor a "Lendülés akkora, amekkora a lendítés" mondat már nemcsak egy kvalitatív állítás lesz, hanem kvantitatívvá válik, számolni lehet vele!

A lendítés/perdítés és lendülés/perdülés szavak nem voltak hosszú életűek, hamar kihaltak a középiskolai fizika "szaknyelvéből", ám a lendület és a perdület megmaradt. Én is egyetértek azzal, hogy ezek szép magyar szavak, és akik nem fizikusnak készülnek, azoknak biztosan könnyebb ezekkel dolgozni. Hogy úgy mondjam, "emberközelibbek", könnyebben megjegyezhetők. Akik pedig fizikusok lesznek, úgyis megtanulják majd a "momentum" és "angular momentum" kifejezéseket, amikor cikkeket olvasnak, mivel a fizika nemzetközi nyelve az angol. Az "impulzus" és az "impulzusmomentum" egyedül a német nyelvterületen használatosak, tehát még azt sem lehet rájuk mondani, hogy általánosan elfogadottak, és "nemzetközi" kifejezések lennének. A német szaknyelvből kerültek át hozzánk. Arról nem is beszélve, hogy az impulzusnak egyéb jelentése is van. Gondoljunk csak az elektronikai, elektrotechnikai jelentésre. Mit is jelent egy GM-cső impulzusa? Mit is számolnak az impulzusszámláló berendezések? Ugye nem lendületet...

Üdvözlettel,
Sükösd Csaba.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page