Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] impulzus és impulzusmomentum

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] impulzus és impulzusmomentum


Chronological Thread 
  • From: Hidas Pál <hidas.pal AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] impulzus és impulzusmomentum
  • Date: Mon, 28 Oct 2013 00:04:30 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Kollégák!

Érdeklődni szeretnék, hogy az alsó- és középfokú oktatásban van-e
egyértelműen bevett neve az impulzusnak és impulzusmomentumnak,
azaz mondjuk teljesen általánosan lendület és valami. A valami
miatt írok.

Első közelítésben az impulzusmomentumra a perdület a javallott,
aonban mintha boönyodalmak lennének:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%BClet

Itt ilyenek olvashatók:

"... perdület, szögmomentum (más néven anguláris mozgási momentum vagy forgási momentum), vagy ritkán forgásmennyiség ... "
"Egy test perdületének megváltozása a szögimpulzus."
"A régebbi fizikakönyvek a nem éppen konzekvens impulzusmomentum elnevezést
használják."

Első harctéri gondolatom az volt, hogy ez kutyulás és istenátka,
de azután elolvastam ezt a Marx György-írást:

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/fizikus-nyelv.html

A szögimpulzus itt is előfordul, az a fenti mondat pedig hogy
"egy test perdületének megváltozása a szögimpulzus", számtalan
találatot ad a web-eb, részben nyilván a wikipédia miat, de talán
a wikipédiába is egy hivatalos tankönyből került.

Marx György érve az, hogy a nagyközönségnek tálalva az impulzusmomentum szót
az teljesen magyarázhatatlan. Egyrést kusza is, mert a magyar és angol
impulzus (momentum) szavak összetétele, másrészt az impulzus a köznyelvben
egy rövid behatást jelent. Így mintha a kép, ami a "perdület megváltozása a szögimpulzus" szemléletes
tartalmat nyerne. Párja a "lendület megváltozása az impulzus" lenne.

Második fontos kérdés tehát, hogy az oktatásban névben is különbséget
tesznek-e
az impulzus és megváltozása, vagy az impulzusmomentum és megváltozása között.
Rendesen egy mennyiség megváltozása a "mennyiség megváltozása", de ha olyanra
gondolunk, hogy a sötétség megváltozása a "sötétedés" vagy a "világosodás",
akkor már azt is el tudom képzelni, hogy a lendület megváltozása a "lendülés".

Harmadik felvetésem, hogy ha a momentumot lendületnek fordítjuk, akkor az
angular
momentum fordítására nem a "szöglendület" lenne-e a logikus, a
sebesség-szögsebesség
pár mintájára. Német mintára (Drehimpuls) lehetne még forgáslendület is, ami
a fenti forgási impulzusban már próbált előjönni.

Negyedik kérdésem, hogy ha az impulzus nem jó, és nem teszünk különbséget
névben
a mennyiség és megváltozása között, akkor hogy jönnek vissza olyan dolgok, mint forgási/mozgási momentum vagy szögimpulzus?

Hidas Pál
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page