Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Impulzus és impulzusmomentum

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Impulzus és impulzusmomentum


Chronological Thread 
  • From: "Tamas S. Biro" <Biro.Tamas AT wigner.mta.hu>
  • To: sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • Cc: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Impulzus és impulzusmomentum
  • Date: Wed, 30 Oct 2013 09:33:30 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Nagyon népszerű lett ez a téma...

A német kifejezést illetően a "Drehimpuls" és a "Bahndrehimpuls"
az angular momentum és az orbital angular momentum megfelelői.
Szabad - szó szerinti - fordításban: "csavarlöket"
és "pályacsavarlöket".

A spin ugyanakkor Spin. Ezt magyarul sem fordítottuk még le.
("Sajátpörgés"-nek vagy csak röviden "pörgés"-nek nevezhetnénk,
a spinning wheel ugye a rokka.)

A forgatónyomaték németül pedig Drehmoment (de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment).

A momentum, ne feledjük a súlyozott integrálok neve:
az int x p(x) dx = <x> az x változó "első momentuma" a p(x)
sűrűségfüggvényre nézve, stb. A Drehmomentum az M = int r \times F
képletre utal a nevében.

A latin momentum kifejezés másrészt a mozgásra (vagy mozgatásra) utal;
míg a pulzus valami időben rövid dologra. Az impulzus (löket) ezért egy rövid idejű, bejövő hatás (azaz pl. Fdt). Newton szerint ezzel arányos
a "mozgásmennyiség megváltozása" d(mv).

Ugyanakkor a németben a "Moment" az idő egy pillanata is
(az angol instant mintájára)... Nemde Zénon jut eszünkbe, aki kimutatta, hogy paradox a mozgást külön pillanatokból elképzelni...

Ettől teljesen független az a kérdés, hogy mit tanítsunk és milyen kifejezéseket illik (illene) használnunk a nyilvánosság előtt.
Szerintem jó dolog időnként szakmai "terminus technicus"-okat
lefordítani az irodalmi(bb) (köz)nyelvre; az idő majd megmutatja,
hogy mi marad fenn.

-------------------------------------------------------------------------------
Biró Tamás Sándor

DrSci (MTA), scientific advisor
MTA WIGNER Research Centre for Physics
H-1525 Budapest Pf.49
Co-Editor of The European Physical Journal A
T.: +36-1-392-2222-3388
M.: +36-20-435-1283
-------------------------------------------------------------------------------


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page