Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] az ELFT politikamentességéhez

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] az ELFT politikamentességéhez


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] az ELFT politikamentességéhez
  • Date: Tue, 21 May 2019 17:37:13 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=mfa.kfki.hu

A Tisztelt Kollégák
bizonyára tisztában vannak azzal, hogy itt a
Magyar Tudományos Akadémia köztestületének választott krémje és
a kitűnő eredményeket felmutató magyar tudományos (pl. fizikai) kutatóintézeti hálózat
többé-kevésbé függő/független viszonyának átfogalmazásáról(?) van szó.
Az érdekek, a jövőbeli célok és szándékok tekintetében nem könnyű a tisztánlátás.
A Kutatóintézetek működnek lényegében autonóm módon
(várhatóan megfelelőbb finanszírozás reményében),
a Köztestület pedig szavaz.
Kölcsönös megegyezési készség és türelem kéne...
Üdv: KadarGy

---
Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
https://www.avast.com/antivirus
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page