Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Állást foglalhat-e az ELFT az MTA kutatóintézeti hálózatának ügyében?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Állást foglalhat-e az ELFT az MTA kutatóintézeti hálózatának ügyében?


Chronological Thread 
  • From: "Nagy, Denes Lajos" <nagy.denes AT wigner.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Állást foglalhat-e az ELFT az MTA kutatóintézeti hálózatának ügyében?
  • Date: Mon, 20 May 2019 18:45:14 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

Kedves Kollégák!

Az ELFT Küldöttgyűlésének 2019. május 18-án tartott ülésén az alábbi küldöttgyűlési határozat elfogadására tettem javaslatot:

"Az ELFT Küldöttgyűlése aggodalmát fejezi ki az MTA kutatóintézeti hálózatában az ITM átalakítási tervének következtében kialakult helyzet miatt, egyben szolidaritásáról biztosítja az MTA Közgyűlését és a kutatóintézeti hálózat dolgozóit."

Indoklásként többek között elmondtam, hogy véleményem szerint erre a nyilatkozatra elsősorban azért van szükség, hogy az ELFT a következő generációk előtt megőrizze morális tartását, amikor azok meg fogják vizsgálni, hogy a jelenlegi sorsfordító helyzetben mit tettünk.

Nem szaporítva a szót a javaslat mellett elhangzott hozzászólások idézésével, a javaslat ellen szólók a következő főbb érveket említették:

1. Az MTA kutatóintézeti hálózat (KH) hovatartozásának kérdése oly mértékben átpolizizálódott, hogy egy azzal kapcsolatos állásfoglalás politikai tevékenység, amit a társulat alapszabálya explicite tilt.

2. A KH dolgozóival való szolidaritás munkavállalói érdekképviseleti tevékenység lenne, és az alapszabály ezt is tiltja.

3. A határozati javaslat szövegében nevesítve van az ITM, ezért a határozat politikai nyilatkozat lenne.

4. A társulatban nem folyt vita az MTA KH hovatartozásáról, és mivel ebben a kérdésben a tagság megosztott, a Küldöttgyűlés nem foglalhat állást egy átfogó vita lefolytatása nélkül.

5. Az ELFT kis taglétszáma miatt az állásfoglalásnak semmilyen pozitív hozadéka nem lenne (az egyik elhangzott vélemény szerint "olyan lenne, mint amikor az egérke az elefánt farkát húzogatja").

A levezető elnök először azt a kérdést tette fel, hogy a Küldöttgyűlés egyáltalán kíván-e a javaslattal foglalkozni. A szavazás eredménye szerint javaslatom határozott kisebbségben maradt.

Természetesen tudomásul veszem a Küldöttgyűlés határozatát. Mindössze azt szeretném megemlíteni, hogy az ELFT testvéregyesülete, a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) másként látja a helyzetet. Jóllehet (az ugyancsak közhasznú) MKE alapszabálya is tiltja a politikai tevékenységet, az MKE Intézőbizottsága egy nappal korábban, 2019. május 17-én nyilvánosan foglalt állást a magyar tudomány függetlenségének megőrzése ügyében:

https://www.mke.org.hu/images/downloads/hirek/MKE_allasfoglalas_2019.pdf

Üdvözlettel,

Nagy Dénes Lajos


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page