Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Állást foglalhat-e az ELFT az MTA kutatóintézeti hálózatának ügyében?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Állást foglalhat-e az ELFT az MTA kutatóintézeti hálózatának ügyében?


Chronological Thread 
  • From: Fórizs István <forizs AT geokemia.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Állást foglalhat-e az ELFT az MTA kutatóintézeti hálózatának ügyében?
  • Date: Thu, 23 May 2019 14:49:36 +0200

Kedves Kollégák!

Olvasgatva hozzászólásokat bennem az fogalmazódott meg, hogy módosítani kellene az alapszabályt.

Mi egy szakmai társulat vagyunk, ápolva a szakmai közösségünket, és védve érdekeinket. Nem tudom elfogadni, hogy a szakterületünket érintő politikai döntések előtt ne mondhassunk véleményt. Van aki azt mondja, és az alapszabály is talán azt tartalmazza, hogy nem végezhetünk politikai tevékenységet, ezért nem mondhatunk véleményt, nem adhatunk ki nyilatkozatot. Szerintem sokan nem tesznek különbséget a "politikai" és a "pártpolitikai" között. Pedig nagy a különbség. Azt teljesen el tudom fogadni, hogy a társulat nem folytathat "pártpolitikai tevékenységet", ugyanakkor miért ne tehetne bármit a tudománypolitika, vagy az oktatáspolitika területén, ha bennünket is érint az adott dolog?

Az alapszabályon csak egy szót kellene módosítani, a "nem végezhet politikai tevékenységet" kellene lecserélni a" nem végezhet pártpolitikai tevékenységet" mondattal. Itt az idézőjel nem jelenti azt, hogy pontosan idéztem az alapszabályt, hiszen az nincs előttem. Csak tartalmilag próbáltam megfogalmazni.

Az persze egy más kérdés, hogy a nyilatkozatot milyen szinten vitassuk meg. Szerintem az egész tagságot meg kellene kérdezni és szavaztatni ilyen esetben.

Üdvözlettel: Fórizs István

2019.05.20. 18:45 keltezéssel, Nagy, Denes Lajos írta:
*-----------------------------------------------------------------------*
|                        E L F T   H I R A D O                          |
|       Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*
Kedves Kollégák!

Az ELFT Küldöttgyűlésének 2019. május 18-án tartott ülésén az alábbi küldöttgyűlési határozat elfogadására tettem javaslatot:

"Az ELFT Küldöttgyűlése aggodalmát fejezi ki az MTA kutatóintézeti hálózatában az ITM átalakítási tervének következtében kialakult helyzet miatt, egyben szolidaritásáról biztosítja az MTA Közgyűlését és a kutatóintézeti hálózat dolgozóit."

Indoklásként többek között elmondtam, hogy véleményem szerint erre a nyilatkozatra elsősorban azért van szükség, hogy az ELFT a következő generációk előtt megőrizze morális tartását, amikor azok meg fogják vizsgálni, hogy a jelenlegi sorsfordító helyzetben mit tettünk.

Nem szaporítva a szót a javaslat mellett elhangzott hozzászólások idézésével, a javaslat ellen szólók a következő főbb érveket említették:

1. Az MTA kutatóintézeti hálózat (KH) hovatartozásának kérdése oly mértékben átpolizizálódott, hogy egy azzal kapcsolatos állásfoglalás politikai tevékenység, amit a társulat alapszabálya explicite tilt.

2. A KH dolgozóival való szolidaritás munkavállalói érdekképviseleti tevékenység lenne, és az alapszabály ezt is tiltja.

3. A határozati javaslat szövegében nevesítve van az ITM, ezért a határozat politikai nyilatkozat lenne.

4. A társulatban nem folyt vita az MTA KH hovatartozásáról, és mivel ebben a kérdésben a tagság megosztott, a Küldöttgyűlés nem foglalhat állást egy átfogó vita lefolytatása nélkül.

5. Az ELFT kis taglétszáma miatt az állásfoglalásnak semmilyen pozitív hozadéka nem lenne (az egyik elhangzott vélemény szerint "olyan lenne, mint amikor az egérke az elefánt farkát húzogatja").

A levezető elnök először azt a kérdést tette fel, hogy a Küldöttgyűlés egyáltalán kíván-e a javaslattal foglalkozni. A szavazás eredménye szerint javaslatom határozott kisebbségben maradt.

Természetesen tudomásul veszem a Küldöttgyűlés határozatát. Mindössze azt szeretném megemlíteni, hogy az ELFT testvéregyesülete, a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) másként látja a helyzetet. Jóllehet (az ugyancsak közhasznú) MKE alapszabálya is tiltja a politikai tevékenységet, az MKE Intézőbizottsága egy nappal korábban, 2019. május 17-én nyilvánosan foglalt állást a magyar tudomány függetlenségének megőrzése ügyében:

https://www.mke.org.hu/images/downloads/hirek/MKE_allasfoglalas_2019.pdf

Üdvözlettel,

     Nagy Dénes Lajos

*-----------------------------------------------------------------------*
|             A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze            |
| |
|     Cikk, hozzaszolas a                                               |
| |
| fizinfo AT lists.kfki.hu                         |
| |
| cimre  kuldheto.  Ilyenkor  a subject-sorba a cikk cimet kell irni.   |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!                 |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo                |
| |
| A  beerkezo  levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt   |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:                |
| |
| listsadm AT mail.kfki.hu        |
| |
*-----------------------------------------------------------------------*

--
*Dr. FÓRIZS, István*
Institute for Geological and Geochemical Research,
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences,
Hungarian Academy of Sciences,
Budaörsi út 45.
H-1112 Budapest, Hungary
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,
Földtani és Geokémiai Intézet
Tel: +36-1-309-2600/1151; Fax: +36-1-319-3137Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page