Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Filozofusok

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Filozofusok


Chronological Thread 
  • From: zagyvai AT reak.bme.hu
  • To: "Laszlo Lindeisz" <lindeisz AT gmail.com>
  • Cc: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Filozofusok
  • Date: Fri, 21 Jan 2011 09:55:32 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt lista!

Engedjék meg, hogy egy, a fenti vitához hozzászóló kollégák egyike által
használt kifejezéssel kapcsolatos gondolat közlésének erejéig
megnyilvánuljak a Fizinfo-n. A vitában egyes kollégák azt hangsúlyozzák,
hogy a kutatók csoportjának egészét érinti az ügy, míg mások csak a
filozófusokra, illetve Lindeisz László a "liberális értelmiség"-re szűkíti
le az érintettek körét. Ha ez így van, akkor véleményem szerint
mindenkinek, aki NEM sorolja magát az említett csoportba, szót kell
emelnie az egyenlő, prejudikációtól mentes elbánás elvének
érvényesüléséért, és minél távolabb érzi magát tőlük, annál inkább kell
így tennie. Ezt követeli a tudomány művelőit kötelezően jellemző alapvető
tulajdonság, az objektivitás. Ebbe a felfogásba természetesen belefér az,
hogy a megvádoltak nem ártatlanok, tehát nem objektív az, aki az
ártatlanságot kész tényként kezeli. Az azonban szerintem nem hogy nem
objektív, hanem szándékosan megalázó és gonosz dolog, hogy nyilvános
fórumokon, köztük a közszolgálati televízió híradó műsorában közzéteszik
az újságíróstílusban pertraktált vádpontokat, bizonyítás nélkül,
ugyanakkor annak tudatosításával, hogy a megvádolt tudósok mind egy adott,
jelenleg népszerűtlen politikai irányzathoz sorolandók. Abban is
egyetértek a megszólalókkal, hogy a vádak könnyen áttranszformálhatók az
"adófizetők pénzét elkutató" minden más tudományágra, ez pedig egyáltalán
nem csak a fizikusokra, hanem a társadalom egészére nézve is súlyos
veszélyt jelent.

Tisztelettel

Zagyvai Péter


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page