Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Filozofusok

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Filozofusok


Chronological Thread 
  • From: "Istvan Mayer" <mayer AT chemres.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Filozofusok
  • Date: Fri, 21 Jan 2011 07:56:14 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Nem akartam újra hozzászólni, de muszáj. Teljesen egyetértek Válas
Györggyel, hogy itt esetleg a tudomány elleni általános támadás első
jeleit is észre lehet venni. (Nem egyedi eset, itt a Fizinfo-n is
értesültünk már a Bulgár Tudományos Akadámia intézeteinek tervezett
bezárásáról.)

A pályázati rendszer Pálinkás József szerint is tökéletesítndő, ez is a
Fizinfo-ra való téma.

Lindeisz László félreértelmezi Heller szavait. Hellerék azt teljesítették,
amire pályázatot nyertek, és igen hasznosan költötték el a pénzt. Ha a
szóbanforgó pályázat esetleg nem mindenben felelt meg az NKTH általános
(globális) kiírásának, akkor is a zsüri a felelős, amelyik odaítélte a
pénzt, és nem a pályázók. Egyébként a filozófusok "ügyében" felhozott
vádakat az ELTE tanszékvezetője pontról pontra tételesen cáfolta:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=385205

Mayer István

--------------------------------------------------

Prof. Istvan Mayer
Chemical Research Center
Hungarian Academy of Sciences
H-1525 Budapest, P.O.Box 17, Hungary

Phone: (+361) 438-41-41, -42...-45 (ext. 295, 107)
Fax: (+361) 438-1143, 438-1142, 325-7554, 325-7750

e-mail:
mayer AT chemres.hu

---------------------------------------------------
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page