Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Filozofusok

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Filozofusok


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Filozofusok
  • Date: Thu, 20 Jan 2011 00:27:42 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

2011.01.19. 20:07 keltezéssel, Válas György írta:
Úgy gondolom, hogy a Magyar Filozófiai Társaság elnökségének a listán
közzétett, és
a tudományos kutatók összességét érintő állásfoglalására a fizikusok nevében
az ELFT
elnökségének kéne válaszolnia szolidaritási nyilatkozattal.

Válas György
Ha a fizikusokat és fizikatanárokat közelről érintő felsőoktatási törvény koncepciója kérdésében az ELFT főtitkárának lépését politikai jellegű állásfoglalásnak lehetett minősíteni és mint politikai állásfoglalást vissza lehetett von(at)ni, akkor a fizikusokat és fizikatanárokat sokkal de sokkal kevésbé érintő filozófusi nyilatkozatot még-inkább politikai (adott esetben parlamenten kívülre szorult párthoz kötődő politikai) jellegűnek lehet tekinteni és egy azzal kapcsolatos ELFT állásfoglalást megtenni sem célirányos éppen a visszavonás elkerülése érdekében.
Üdv: Kádár György fizikus magánember
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page