Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Jogi problémák

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Jogi problémák


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT phil.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Jogi problémák
  • Date: Sat, 26 Jan 2008 01:02:06 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

On Friday 25 January 2008 17:58:13 Zátonyi Sándor wrote:
> Egyébként, ha a bíróság szerint ennyire fontos a közvélekedés, akkor nem
> kellene elgondolkodni a jogászok fizetésének csökkentéséről? A közvélekedés
> szerint ugyanis túl magas.

Kedves fizikustársaim!

A kibontakozó vita jól mutatja, hogy a logikus, fogalmilag kifinomult
gondolkodást nem feltétlenül a reál tárgyak tanulása útján sajátítjuk el.
A bíró nagyon logikusan járt el. A per tárgya nem az volt, hogy okoz-e
egészségügyi károsodást a trafóház a mellette lakóknak! Ha ez lett volna a
kérdés, a bíró nyilván egy biofizikust kér fel szakértőnek, és az ő véleménye
alapján helyesen úgy dönt, hogy nem. Itt azonban az volt a kérdés, hogy
okozott-e a trafóház felépítése értékcsökkenést a mellette lévő
ingatlanokban. Szakértőnek nyilván egy ingatlanbecslőt kértek fel, aki jól
ismeri az emberek - hamis, vagy megalapozott, ez most mindegy - vélekedéseit,
és tudja, hogy ezek miatt az ingatlanok ára csökkent. És ez tény. A kár
(okozat) az értékcsökkenés, ami nem történt volna meg, ha a trafóház
felépítése (ok) nem történt volna meg. Hogy milyen hülyék az emberek, az
ebben a vonatkozásban csupán egy külső adottság; a világ, ha tetszik, a
természet egy ténye, olyan, mint hogy "g=9.81m/s^2". (Ha a postás ráül a
törékeny csomagra és a tartalma összetörik, a posta kártérítést fizet; nem
érdekes, hogy ha a Holdon ült volna rá, akkor nem törött volna össze!)

E. Szabó László--
L a s z l o E. S z a b o
Department of Logic, Institute of Philosophy
Faculty of Humanities, Eotvos University, Budapest
http://phil.elte.hu/leszaboArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page