Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Jogi problemak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Jogi problemak


Chronological Thread 
  • From: Janos Nuspl <nuspl AT konkoly.hu>
  • To: Radnai Gyula <radnaigyula AT ludens.elte.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Jogi problemak
  • Date: Sat, 26 Jan 2008 00:27:01 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

A bíróságnak a következő kérdés volt feltéve:

Kárt szenvedtek-e a tulajdonosok a trafó állomás megépítésével?

Tehát abban kellett dönteni, hogy a trafó megépítése előtt az adott ingatlanok
piaci értéke mennyivel volt magasabb, vagy az volt-e egyáltalán, mint a trafó
megépítése után? Ha igen, akkor jogilag indokolt a károkozás miatti
kártérítési
igény.

Fontos ezért, hogy a bíróság nem arról ítélkezett, hogy ténylegesen okoz-e
bárminemű "fizikai" kárt a trafó, vagy sem. A közvélekedés mond erről
ítéletett,
és értékelte le az ingatlanokat. A per tárgya az emiatti kártérítési igény
volt.

A bíróság - úgy hiszem - helyesen ítélt a feltett kérdésben. Az igazi gond
ezért
nem az, hogy mi az ítélet, hanem a közvélekedés ténye.

A vesztes fél részéről pert lehetne indítani az OM ellen, és a fizika tanárok
ellen, hogy a társadalom nagy részének a vélekedése helytelen, és nem
biztosították az elvárható szintű oktatást a számukra, és nem követelték meg a
tudást.

Szándékosan emeltem ki a helyzet jogi fonákjait. Mindez azt mutatja, hogy a
jog
nem tud mit kezdeni az ilyen problémákkal, és ilyen furcsa ítéletek
születhetnek.

Az óraszám csökkentés kapcsán volt egyszer itt egy "válasz" az "illetékes
elvtárstól", miszerint nem igaz az, hogy csökkentek az óraszámok, csak éppen
az
elvettek helyett számítástechnika lesz, tehát összességében a
természettudományra ugyanannyi jut. Akkor sem értettem, hogy a
számítástechnika
miért is számít természettudománynak? Mert egy ügyvéd már akkor megtanul egy
szövegszerkesztő programot használni, amiben azután leírhatja az ilyen
perekhez
szükséges beadványait? Elkölt a kormány Microsoft termékekre 25 milliárdot?
Hol
itt a természettudomány?

Ugyanakkor fordítva is lehetne kritikát mondani. Biztos az, hogy ma úgy
kellene
tanítani a fizikát, kémiát, biológiát, mint ahogy az megszokott jó ideje? Egy
laboratóriumi kísérlet extra körülményei mennyire lesznek életközeliek, amivel
soha az életben nem találkozik senki egyébként?

Ma, amikor indul az LHC, repülni fog a GLAST, a KEPLER, vagy a DNS szekvenciák
jelentését próbáljuk megfejteni, akkor jól van felépítve szakmailag az, amit
és
ahogy meg akarnak tanítani a középiskolában? Az óraszámon múlik csak minden,
vagy esetleg jobban is lehetne csinálni? Nem tudom a válaszokat, és az
egésznek
az adminisztratív részét sem ismerem. Ezek a bennem felmerült kérdések csupán.

nj
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page