Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Jogi problémák

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Jogi problémák


Chronological Thread 
  • From: Janos Nuspl <nuspl AT konkoly.hu>
  • To: Tibor Lakatos Dr <tiborlakatos32 AT gmail.com>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Jogi problémák
  • Date: Sat, 26 Jan 2008 10:42:16 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!
Abban többen egyetértünk ezek szerint, hogy a bíróság, a maga keretei között,
valószínűleg helyes ítéletet hozott. Nem őket kell ezért hibáztatni, ha az
ítélet egyéb vonzataival elégedetlenek vagyunk.

Én több ízben javasoltam pl Illés Zoltán - önmagát környezetvédőnek minősítő -
politikusnak, hogy álljon ki egy nyílt vitára, amelyben "viszgázhatna" a
természettudományos ismereteiből a közvélemény előtt. Az általa okozott
környezeti kár ugyanis elképesztően nagy. Politikusi tevékenysége egyébként
természetesen a magánügye, azonban ilyen kérdésekben mint nyilatkozó önjelölt
"környezetvédő" - és társai - ismerethiánya tragikus.

A pécsi vita kapcsán például rövid időn belül tisztázva lett, hogy az első
körben felbecsülhetetlen értékűnek kikiáltott virágok, egyszerűen pünkosdi
rózsák tulajdonképpen. A környéken, bárki szívesen megmutatná a "védőknek",
hogy
hogyan lehetne áttelepíteni, majd vissza őket, ez azonban senkit nem érdekelt.
Akkor nem lehet ugrabugrálni, hülyeségeket beszélni, nincs "happaning".
A radar egy másik példánya egyébként csendben megépült évekkel ezelőtt egy
régi
helyén, senkit nem bánt, környezetkímélő az előzőhöz képest, és a túristák
rendszeresen felmásznak rá. Lehetne tanulmányozni a hatásait, de kit érdekel
ez?
Empíria, tapasztalat, bizonyítás? Valami elavúlt, középkori dolog, amit
"tudományos módszernek" is szoktak nevezni :)

nj

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page