Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] jogi problémák

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] jogi problémák


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT phil.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] jogi problémák
  • Date: Fri, 25 Jan 2008 22:18:41 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


> Lelki szemeim előtt már látom a vezető hírt a médiában:
> A Népszavazáson jelentős többséggel győztek az igenek, az "Egyetért-e ön
azzal, hogy a Föld lapos?" kérdésben!

Végül is nem volna ezzel semmi baj, csak a nemmel szavazókat ne küldjék
máglyára.

E. Szabó László

--
L a s z l o E. S z a b o
Department of Logic, Institute of Philosophy
Faculty of Humanities, Eotvos University, Budapest
http://phil.elte.hu/leszabo
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page