Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Nok a szakmai eletben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Nok a szakmai eletben


Chronological Thread 
  • From: FRÖHLICH Georgina <ford_prefect AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Nok a szakmai eletben
  • Date: Thu, 20 Dec 2007 21:59:47 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Németh Csaba!

Ismer (Ön vagy az idézett könyv) bármilyen tudományos
bizonyítékot arra, hogy a nők azért vannak jelentősen
alulreprezentálva bizonyos pályákon, mert "az adott
szakmához szükséges képességeik" átlagosan gyengébbek? Én
úgy gondolom, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mekkora
hatása van a nők nagymúltú "háttérbe nyomásának"!
A vita szerintem nem arról szól, hogy a nők pl.
"agresszívebbek-e", hanem arról, hogy 2x olyan
"agresszívnek" kell lennie, ha ugyanoda szeretne eljutni,
mint férfi társai!

Üdvözlettel:
Fröhlich Georgina


VÁSÁROLJON ONLINE! Ezzel a kártyával nem húzzák le!
_______________________________________________________
http://www.klikkbank.hu/lakossagi/termekek/virtualis_kartya/index.html

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page