Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Nok a szakmai eletben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Nok a szakmai eletben


Chronological Thread 
  • From: János Zana <Janos.Zana AT uni-corvinus.hu>
  • To: g.valas AT freemail.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu, Zana Ágnes <zanagi AT net.sote.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Nok a szakmai eletben
  • Date: Fri, 21 Dec 2007 22:38:43 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Faculty of Food Science

Válas György wrote:
Kezd egyre zavaróbbá válni, hogy ebben a témában szinte mindenki arról ír, amihez nem ért.


Na, én se értek hozzá, de találtam egy témába vágó idézetet:

Beszélgetnek sajkámmal
A fecsegő habok;
Feszítem a lapátot,
Hogy szinte izzadok.

Anyám, ha mostan látnál,
Tudom, hogy mondanád:
"Az istenért... ha feldőlsz...
Nem féled a halált?"

Apám, ha mostan látnál,
Tudom, hogy mondanád:
"Az ördög hurcol arra,
Szaggatni a ruhád."

Bizony, ez az ember szerette az anyját, és ismerte jól. Jól látta azt is, vajjon másképp gondolkodik-e anyja és apja. Igaz, a fizikából keveset tudott, hiszen:
"Secundába ponált még is sok szamár propfessorom."

Fogadjuk el a véleményét (de nem mindenre)! Üdvözlettel János

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page