Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] A finomszerkezeti allando matematikai konstans?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] A finomszerkezeti allando matematikai konstans?


Chronological Thread 
  • From: Horváth István <Horvath.Istvan AT uni-nke.hu>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] A finomszerkezeti allando matematikai konstans?
  • Date: Wed, 3 Oct 2018 04:36:06 +0000
  • Accept-language: hu-HU, en-US

Kedves Kollégák!


Gondoltam megírom mit írt Gamow e témában:

George Gamow: A fizika története. Gondolat Könyvkiadó, 1965

Aztán deja vu érzésem volt.
És valóban 2016 március elején Varga Péter ezt írta a Fizinfón:
"Eleinte azt hitték, hogy az állandó a 137 prímszám reciproka. (Ma
137,035999679(94), lásd Wikipédia.) Eddington egy 16 X 16-os négyzetmátrix
elemeinek manipulációja segítségével kihozta a 136-ot. Bethe és társai
kifigurázták Eddingtont azzal, hogy a 137-ből kihozták az abszolút nulla fok
értékét, -273 Celsius fok. (273 = 2 X 137 - 1).
Nagy sértődés lett belőle."
Mint az említett Gamow mű írja;
Eddington bátor kísérletet tett a 137-es szám magyarázatára.
Gondolatmenete nagyjából a következő volt: az (x, y, z, ict)
koordinátájú négydimenziós világban élünk, és 4 • 4 = 16. Képezzünk
egy mátrixot, vagyis egy négyzet alakú táblázatot 16
sorral és 16 oszloppal. Tegyük fel továbbá, hogy ez a mátrix
szimmetrikus az átlójára nézve, vagyis a négyzet H-edik sorában
az ra-edik oszlopban ugyanaz van, mint az m-edik sor n-edi k
oszlopában. Hány független számunk lesz? Ezt nem nehéz
kiszámítani. A mátrix-ban összesen 16 • 16 = 256 négyzet lesz.
Ezek közül 16 tartozik az átlóhoz; marad 240. Az átló két oldalán
mindegyik háromszögű területen 120 négyzet lesz. Mivel a
négyzetek az átló mindkét oldalán azonosak, marad 1 2 0 független
négyzet, ami az átlón levő 16 négyzettel 136-ot tesz ki. Amikor
Eddington eljutott ehhez a relációhoz, akkor a tapasztalati
értéket 136-nak vették. Csak néhány évvel később lett belőle
137, miután a mérések pontosak lettek. Ez arra kényszerítette
Eddingtont, hogy egy „javított elmélet”-et dolgozzon ki, amely
a további egység hozzáadását is indokolja.

További részletek olvashatók az archívumban is megtalálható
Gamow könyvben (Bartos-Elekes István jóvoltából):
https://mailman.kfki.hu/sympa/arc/fizinfo/2016-03/msg00003.html

üdvözlettel,
Horváth Pista
ui: kissé módosítva a mondásokat
nincs új a nap alatt,
egy újszülöttnek minden téma új

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga személyes adatokat és bizalmas
információkat tartalmaz, így törvényi védelem alatt áll. Megismerése,
nyilvános közlése, továbbítása csak erre külön feljogosítás után
engedélyezett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazottak ismerhetik meg, használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az
üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. | This
message and any files transmitted with it contain personal data and
confidential information, therefore, it is under legal protection.
Disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the
contents of this information is strictly prohibited unless one is authorized
to take such action. The message is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed. Please notify the sender
immediately if you have received this message by mistake and delete this
message and all of its attachments from your system.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page