Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!


Chronological Thread 
  • From: raics AT tigris.unideb.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!
  • Date: Wed, 01 Aug 2012 20:10:31 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Listatagok!

Azt már a multkor megírta valaki, hogy itt egy beteg emberről van szó. Ez azonban nem mentség számára, mivel a következő bajok vannak, nehézségek merülnek fel, lesznek:

1) Lehet, hogy először csak egy feljelentés lesz és kipróbálja az illető, mi lesz az eredmény.

2) Lehet, hogy egymásután több (nagyon sok) ügy lesz.

3) Akárhogyan is folytatódik, a bűnüldöző és egyéb szerveknek elképesztően sok feladatuk lesz (a rendőrség bűnügyi feljelentés esetén nem mérlegelhet a nyomozás megkezdéséről). Nekünk pedig rengeteg bosszúságunk. Attól félek, alapvetően ez a célja a feljelentőnek (és ezzel bulvársajtó-hírnév szerzése is).

4) Ezt kell megelőzni "hivatalosan".
Pálinkás József MTA elnök és az oktatásügy megfelelő vezetője beszéljen a belügyminiszterrel valamint az Ügyészséggel (+...) és figyelmeztessék őket a helyzet veszélyeire:
a) Jogilag nagyon kiterjed az ügy, ha mindenki vagy együttesen ügyvédekkel ilyen útra tereljük a dolgot (vezetők felelőssége, szakértők bevonása, más tudományterületek, ...). El sem tudom képzelni a folyamat végét, milyen tényállással mit lehet kezdeni. Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya bizonyára tudja, hova vezethet mindez és meddig tarthat. Tanácsot adhat a megfelelő intézkedésekre.
b) A belügyminiszter (főügyész?) ennek alapján utasíthatja a rendőrséget az ilyen, azonos jellegű és ugyanazon személytől eredő feljelentések fogadásának megtagadására.
c) Az utasításban nyilván szerepelni fog (szerepeljen!) a feljelentővel szembeni eljárás, nyomozás azonnali elindítása, amelyet a következő vádak megalapozott feltételezésével lehet kezdeményezni:
- hamis vád (tulajdonképpen értelmetlen vád, ha van ilyen);
- a bűnüldöző szervek félrevezetése;
- zaklatás, a munká(nk)hoz való jog(unk) korlátozása;
- nemzetbiztonsági kockázat tudatos növelése a rendőrségi/nyomozói erők lekötése miatt (maffiák, külső-belső terroristák segítése, ...);
- valamelyik fázisban elmeorvosi vizsgálat.

Nálunk nincs precedens jog ("egységes ítélkezési gyakorlat"), de a hatályos jogszabályok alapján valahogyan fel kell készülnie a társadalmaknak az ehhez hasonló támadásokra. Most a fizika alapján kezdődött valami. Ha egyáltalán elindul a rendőrségi-ügyészségi-bírósági folyamat, más területről következik majd a zavarkeltés (az orvosok miért nem ráolvasással gyógyítanak, ...). Ezt csírájában kell elfojtani! A robbantásokkal történő fenyegetés ugyanilyen aljasság, csak nehezebben deríthető fel a tettes (bár mostanában többet elkaptak közülük).

Nem tudom, külföldön vannak/voltak-e ilyen esetek és hogyan végződtek.

Tehát: ne egyénenként lépjünk, hanem az egészet közösen kezeljük. A társadalomnak meg kell védenie önmagát minden (fizikai, "fizikai", testi, lelki) atrocitással szemben.

Raics Péter

UI
Azért írom ezt meg nyiltan a Listán, hogy az elkövető is lássa, milyen következményekkel jár(hat) meggondolatlansága! Talán abbahagyja az egészet, visszavonja az első feljelentést is. Ekkor megúszhatná egy pénzbírsággal vagy bírói figyelmeztetéssel.-------------------------------------------------------
A levelet a DE TEK levelezőrendszeren keresztül küldték

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page