Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!


Chronological Thread 
  • From: Szücs Imre <szucs.imre AT wigner.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!
  • Date: Thu, 2 Aug 2012 13:50:36 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák,

a feljelentő egy u.n. "közvádas" feljelentést tett valamelyik illetékes szervnél, ami alapján az adategyeztetést a rendőrségnek mindenképpen el kell végeznie. Ezután még meghallgatásokra is sor kerülhet, azonban ez még nem jelenti a nyomozás megindítását. Ez utóbbihoz az szükséges, hogy alapos gyanú legyen arra, hogy bűncselekmény történt. Ennek eldöntéséhez mindenképpen szakértők meghallgatására van szükség, mivel a vád olyan tartalmú, hogy annak értékelésére az MTA, az illetékes minisztériumok és az oktatási intézmények képviselői csak együttesen hivatottak.

Az ügyészség csak a szakértői vélemények beérkezése után dönthet a vádemelésről.

De! Sokkal inkább lenne életszerű az, ha a feljelentett kollégák munkahelyének legfőbb illetékesei most azonnal közbelépnének és a "tudomány szabadsága" és az "egyetemek függetlensége" alapelvekre hivatkozva elérnék, hogy az ügyészség még idejében állítsa le ezt a bohózatot.

Üdvözlettel:

Szűcs Imre
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page