Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!


Chronological Thread 
  • From: "Horvath Istvan" <Horvath.Istvan AT uni-nke.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!
  • Date: Thu, 02 Aug 2012 14:27:28 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Lista,

Nagyon orulok, hogy nem volt idom most hozzaszolni.
Janossy Andras sokkal osszefogottabban irta le egy
reszet annak ami az en velemenyem is.

udvozlettel,
Horvath Pista

>>> "Andras JANOSSY, Dr" 12. 08. 02. 13:34 >>>



_______________________________________________________________________
Ezt az e-mailt virus- es SPAM-szuresnek vetettuk ala a filter:mail
MessageLabs rendszerrel. Tovabbi informacio: http://www.filtermax.hu

This email has been scanned for viruses and SPAM by the filter:mail
MessageLabs System. More information: http://www.filtermax.hu
________________________________________________________________________________________
Tisztelt Listatagok!

Vitatom Raics Péter álláspontját és mindenki másét is, aki a (feltehetően eszement) feljelentő esetleges további lépései kapcsán egyetértenek vele abban, hogy:

"Ezt kell megelőzni "hivatalosan".
Pálinkás József MTA elnök és az oktatásügy megfelelő vezetője beszéljen  a belügyminiszterrel valamint az Ügyészséggel (+...) és figyelmeztessék őket a helyzet veszélyeire: <...>"

Szerintem ugyanis egy-egy eszement epizodikus jelentkezése nem elegendő indok arra, hogy felfüggesszük a jogállam működését, és helyette "hivatalos" (a Kádár-rendszerben használatos kifejezéssel: "adminisztratív") eszközök alkalmazására kerüljön sor politikusok által, személyi kapcsolatokon át kifejezett kívánságoknak eleget téve.

Nem kívánom a listát terhelni azzal, hogy melyek azok a nempolitikai - jogi, formális - eszközök, amelyeket igénybe vehetnek a feljelentés által érintettek, illetve a velük együttérzők.

Azt a hangulatot szeretném megváltoztatni, amely - ezeket fáradságosnak, hosszadalmasnak, kellemetlennek érzékelve - a jogi megoldások helyett a "hatékonyság" jegyében politikai beavatkozások alkalmazását óhajtja.

Ha ez a hangulat eluralkodik a tudományos közösségben (én, matematikusként nem vagyok tagja az ELFT-nek - de az észrevételemet általánosabban értem), akkor az önmagában is káros. Még károsabb az, ha e hangulatban a Társaság - vagy a szélesebb tudományos közösség - nyomására rendkívüli megoldások kerülnek alkalmazásra, akár politikusi "intézkedések", akár a hangulatnak és a hatékonysági elvárásoknak kedvezni akaró jogszabály-módosítások formájában. (Az ilyen és hasonló indítékból hozott lex eszementek egyébként is szaporodnak - és nemcsak nálunk.)

Társadalomban élni kellemetlen, mert jöhetnek az eszementek, a műkedvelők, a sarlatánok vagy a tudatosan társadalomellenes egyének. Mégis, társadalomban élés nélkül sem pénz nem lenne a tudományos kutatásokra - állami, alapítványi vagy üzleti forrásból -, sem közönség nem lenne a kutatások eredményei (intellektuális vagy gyakorlati) élvezésére.

Valamit valamiért. Szerintem az utóbbi társadalmi hozadék elég nagy ahhoz, hogy érdemes érte elviselni a társadalmiság kellemetlenségeit.

Mindazonáltal szubjektíve megértem a levélben megtámadottak és a feljelentettek bosszankodását, és együtt is érzek velük a kellemetlen helyzetükben.

Ezért én is szorgalmazok ellentámadást - de más módszerekkel, mint az előttem szólók: Azt javasolom, hogy a nyilvánossághoz forduljunk, és a közvélemény előtt tegyük "lehetetlenné" a támadót.

Azt mások bölcsességére bízom, hogy a cikk vagy nyílt levél aláírói kik legyenek: a feljelentettek? a levélben megtámadottak? az ELFT? az MTA? bárki, aki csatlakozik?

Üdvözlettel:
Jánossy András



Tárgy:
[Fizinfo] Feljelentés, védekezés? Támadás!
Feladó:
raics AT tigris.unideb.hu
Dátum:
2012.08.01. 20:10
Címzett:
fizinfo AT lists.kfki.hu

Tisztelt Listatagok!

Azt már a multkor megírta valaki, hogy itt egy beteg emberről van szó. Ez azonban nem mentség számára, mivel a következő bajok vannak, nehézségek merülnek fel, lesznek:

1) Lehet, hogy először csak egy feljelentés lesz és kipróbálja az illető, mi lesz az eredmény.

2) Lehet, hogy egymásután több (nagyon sok) ügy lesz.

3) Akárhogyan is folytatódik, a bűnüldöző és egyéb szerveknek elképesztően sok feladatuk lesz (a rendőrség bűnügyi feljelentés esetén nem mérlegelhet a nyomozás megkezdéséről). Nekünk pedig rengeteg bosszúságunk. Attól félek, alapvetően ez a célja a feljelentőnek (és ezzel bulvársajtó-hírnév szerzése is).

4) Ezt kell megelőzni "hivatalosan".
Pálinkás József MTA elnök és az oktatásügy megfelelő vezetője beszéljen  a belügyminiszterrel valamint az Ügyészséggel (+...) és figyelmeztessék őket a helyzet veszélyeire:
  a) Jogilag nagyon kiterjed az ügy, ha mindenki vagy együttesen ügyvédekkel ilyen útra tereljük a dolgot (vezetők felelőssége, szakértők bevonása, más tudományterületek, ...). El sem tudom képzelni a folyamat végét, milyen tényállással mit lehet kezdeni. Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya bizonyára tudja, hova vezethet mindez és meddig tarthat. Tanácsot adhat a megfelelő intézkedésekre.
  b) A belügyminiszter (főügyész?) ennek alapján utasíthatja a rendőrséget az ilyen, azonos jellegű és ugyanazon személytől eredő feljelentések fogadásának megtagadására.
  c) Az utasításban nyilván szerepelni fog (szerepeljen!) a feljelentővel szembeni eljárás, nyomozás azonnali elindítása, amelyet a következő vádak megalapozott feltételezésével lehet kezdeményezni:
- hamis vád (tulajdonképpen értelmetlen vád, ha van ilyen);
- a bűnüldöző szervek félrevezetése;
- zaklatás, a munká(nk)hoz való jog(unk) korlátozása;
- nemzetbiztonsági kockázat tudatos növelése a rendőrségi/nyomozói erők lekötése miatt (maffiák, külső-belső terroristák segítése, ...);
- valamelyik fázisban elmeorvosi vizsgálat.

Nálunk nincs precedens jog ("egységes ítélkezési gyakorlat"), de a hatályos jogszabályok alapján valahogyan fel kell készülnie a társadalmaknak az ehhez hasonló támadásokra. Most a fizika alapján kezdődött valami. Ha egyáltalán elindul a rendőrségi-ügyészségi-bírósági folyamat, más területről következik majd a zavarkeltés (az orvosok miért nem ráolvasással gyógyítanak, ...). Ezt csírájában kell elfojtani! A robbantásokkal történő fenyegetés ugyanilyen aljasság, csak nehezebben deríthető fel a tettes (bár mostanában többet elkaptak közülük).

Nem tudom, külföldön vannak/voltak-e ilyen esetek és hogyan végződtek.

Tehát: ne egyénenként lépjünk, hanem az egészet közösen kezeljük. A társadalomnak meg kell védenie önmagát minden (fizikai, "fizikai", testi, lelki) atrocitással szemben.

Raics Péter

UI
Azért írom ezt meg nyiltan a Listán, hogy az elkövető is lássa, milyen következményekkel jár(hat) meggondolatlansága! Talán abbahagyja az egészet, visszavonja az első feljelentést is. Ekkor megúszhatná egy pénzbírsággal vagy bírói figyelmeztetéssel.


-------------------------------------------------------
A levelet a DE TEK levelezőrendszeren keresztül küldték




Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page