Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 30 May 2012 11:43:21 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2012. május 31-én, csütörtökön 11:00-kor


Krasznahorkay Attila
(Atomki)

Neutroncsillagok vagy kvarkcsillagok,
mit mondanak az atommagok?


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:

A pulzárok történetének és jellemzőinek rövid összefoglalása után
ismertetem a neutroncsillagokra vonatkozó legújabb megfigyelések
eredményeit. A csillagok szerkezetének értelmezéséhez szükséges a
neutrongazdag maganyag állapotegyenletének pontos ismerete, amire jelenleg
nagyon eltérő elméleti előrejelzések vannak. A neutrongazdag atommagok
felületén kialakuló neutronbőr vastagságának pontos mérése segíthet az
állapotegyenlet szimmetriatagjának pontosításában. A neutronbőr-vastagság
mérésére már korábban is dolgoztunk ki a dipólus óriásrezonanciák
gerjesztésén alapuló módszereket. A jelen előadásban egy új módszert
mutatok be, ami azon a felismerésünkön alapul, hogy az antianalóg dipólus
óriásrezonanciák energiája érzékenyen függ a neutronbőr vastagságától. Az
elmúlt év végén a GSI-ben megmértük az 124Sn atommag rezonanciájának
energiáját. A kísérleti és elméleti eredmények összehasonlításával az
eddigi legpontosabb értéket kaptuk az 124Sn neutronbőr-vastagságára. A
kísérleti módszerünk radioaktív nyalábokban is használható lesz egzotikus
atommagok neutronbőr-vastagságának mérésére.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page