Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] NUKLEON

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] NUKLEON


Chronological Thread 
  • From: admin Hns-Ens <hns.ens AT gmail.com>
  • To: hns-ens AT euronuclear.info, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] NUKLEON
  • Date: Tue, 29 May 2012 14:28:15 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák, Kedves Érdeklődők!

Megjelent a NUKLEON <http://mnt.kfki.hu/Nukleon> a Magyar Nukleáris
Társaság kéthavonta megjelenő nukleáris műszaki tudományos on-line
folyóiratának legfrissebb száma <http://mnt.kfki.hu/Nukleon>!
levlista adminisztráció


  • [Fizinfo] NUKLEON, admin Hns-Ens, 05/29/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page