Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 17 May 2012 16:59:42 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2012. május 24-én, csütörtökön 11:00-kor


Bükki-Deme András
(Atomki,
Karlsruhe Institute of Technology)

Trícium kalorimetria -
részvétel egy EFDA tréning programban


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:

A jövő egyik lehetséges energiatermelési módszere lehet a fúzió. Ma 
a legtöbb tapasztalat és tudományos eredmény a mágneses összetartás
elvén működő TOKAMAK berendezések esetén áll rendelkezésre, az
eddigi rekorder a különböző plazmaparaméterek tekintetében a JET
(Joint European Torus) Angliában. Jelenleg építés alatt áll az ITER
tokamak (International Thermonuclear Experimental Reactor) Marseille
mellett, mely a tervek szerint egy közbülső lépcsőfok lesz a
kísérleti célú és a ténylegesen energiát szolgáltató ipari skálájú
reaktorok között.
Ezen berendezések üzemanyaga a deutérium és a trícium, melyek közül
egyedül csak a deutérium áll rendelkezésre nagy menyiségben. Egy
működő reaktor saját maga kell, hogy a működéséhez szükséges tríciumot
előállítsa lítiumból a fúziós folyamat során keletkező neutronok
felhasználásával. Az ITER egyik legfontosabb feladata lesz a
különböző tríciumtenyésztési koncepciók kísérleti tesztelése.
Jelenleg egy EFDA (European Fusion Development Agreement)
finanszírozású GOT (Goal Oriented Training) programban veszek részt,
aminek a neve TRI-TOFFY (TRItium TechnOlogies for Fusion Fuel cYcle).
Előadásom alatt ismertetni fogom ezen projektet, továbbá a saját
konkrét feladatomat, mely trícium kaloriméterek fejlesztése a
radioaktív trícium bomláshőjének meghatározására. Bemutatom a módszer
előnyeit és hátrányait, a jelenleg rendelkezésünkre álló
berendezéseket, és néhány koncepciót, ötletet a továbbfejlesztésükre.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page