Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 31 May 2012 13:43:45 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2012. június 7-én, csütörtökön 11:00-kor


Kroó Norbert
(MTA Wigner FK SZFI)

There is plenty of light at the bottom


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
Az előadás számos példát mutat be arra, hogy a felületi plazmonok
különleges tulajdonságai hogyan nyitnak új utakat a fémoptika számára.
Vonatkozik ez egyrészt a diffrakciós limit hiánya miatt a nanooptikai
alkalmazásokra, beleértve a nemklasszikus tulajdonságokat is, másrészt a
plazmonok gerjesztése során létrejövő óriás terek kihasználására
spektroszkópiai, szenzorikai vagy orvosi alkalmazásokra.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page