Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Wed, 30 May 2012 15:12:59 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA CSFK Csillagászati Intézete
szemináriumára

Elõadó: Csák Balázs (ELTE GAO)

Cím: Radiálissebesség-mérés hazai teleszkópokkal: exobolygók, pulzáló
változócsillagok

Kivonat:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma
múlt év szeptembere óta beüzemelte az ország elsõ, exobolygók
detektálására is alkalmas csillagászati echelle spektrográfját. A
mûszerrel közel 70 éjszaka gyûjtöttünk adatokat az elmúlt 9 hónapban,
részben az új szombathelyi 50 cm-es RC teleszkóppal, illetve kétszer két
hétnyi méréssorozat alatt a piszkéstetõi 1 m-es RCC teleszkóppal. Az
észlelt célpontok 4-12 magnitúdós csillagok voltak, amelyek
radiálissebesség-változásai fontos asztrofizikai információkat hordoznak
(klasszikus pulzáló változók, kettõscsillagok, exobolygós csillagok).
Jelen elõadásban áttekintjük az eddigi tapasztalatokat, kitérünk az
adatfeldolgozás azon lépéseire, melyeknek köszönhetõen elérhetõ akár a +/-
50 m/s-os pontosság is, illetve bemutatjuk az elsõ tudományos eredményeket
is. A csillagászati mûszertechnika rohamos fejlõdésének köszönhetõen kis
költségvetésû, 0,5-1m-es távcsövekkel rendelkezõ intézmények számára is
elérhetõvé vált a precíziós csillagászati sebességmérés, meglepõen jó
határfényességgel.

Az elõadás idõpontja: 2012. május 31., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page