Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Mon, 7 May 2012 14:38:33 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2012. május 10-én, csütörtökön 11:00-kor

Gál Tamás
(University of Florida)

Kényszerek alatti egyensúlyi állapotok
stabilitásának vizsgálata

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
Fizikai elméletekben az egyensúlyi állapotok általában stacionárius
állapotokként jelennek meg, azaz valamilyen függvény, illetve funkcionál
stacionárius pontjaiként. Ezeket a pontokat, amelyek funkcionálok esetén
függvények, az adott funkcionálra felírt Euler-egyenletből határozhatjuk
meg. Kényszerek hatását, mint közismert, Lagrange-multiplikátorok
bevezetésével vehetjük figyelembe.
Azt, hogy egy adott egyensúly stabil, metastabil vagy instabil, az
dönti el, hogy az őt jellemző stacionárius pont minimumhely, nyeregpont
vagy maximumhely. Ezt pedig az egyensúlyt meghatározó funkcionál második
deriváltjának a vizsgálatával dönthetjük el - legalább is kényszermentes
esetekben. A kérdés az, hogy kényszerek jelenlétében hogyan módosítandók a
meglévő vizsgálati módszerek, amelyre eddig nem volt általános recept,
minthogy Lagrange-multiplikátorok bevezetése e problémát nem oldja meg.
Az általános megoldást, mint látni fogjuk, az újonnan bevezetett,
úgynevezett megszorított deriváltak segítségével adhatjuk meg: A meglévő,
második deriváltat használó módszerekben egyszerűen ki kell cserélni a
hagyományos deriváltat az adott kényszer(ek)hez tartozó megszorított
deriváltra. Az előadásban ismertetem a megszorított deriváltak
koncepcióját, illetve előállításukat, majd megmutatom alkalmasságukat az
egyensúlyi állapotok stabilitásának vizsgálatára. A módszer működését
három példán szemléltetem - két folyadékdinamikai és egy kvantummechanikai
alkalmazáson keresztül.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page