Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Mon, 28 Mar 2011 12:29:28 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. március 31., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Kertész János
(BME, Fizikai Intézet)
"Infokommunikációs technológia és emberi viselkedés"


Az infokommunikációs technológia (ICT) gyökeresen átalakítja az életünket. A kommunikácós sebesség növekedése, a gyakorlatilag korlátlan elérhetőség alapjaiban változtatta meg társadalmi szokásainkat, hovatovább magát a társadalmat. A kapcsolatteremtés és -ápolás új lehetőségei egy generáción belül
soha nem látott átalakulást idéztek elő a szociális viselkedésben, és éppen napjainkban vagyunk tanui annak, hogy a nyilvánosság által használt ICT-nek történelmi léptékű hatása lehet egy-egy ország sorsának alakulására.
Az ICT fejlődését és annak társadalmi következményeit sokkal egyszerűbb tudományos kutatás tárgyává tenni, mint hagyományos szociális jelenségeket, hiszen a modern elektronikus eszközök minen tranzakcióról digitális jelet hoznak létre. Így hatalmas adattömeg keletkezik, ami egyfelelől orwelli szorongással tölthet el bennünket, másfelől fantasztikus lehetőségeket nyit meg a tudományos kutatás előtt.
Telefonhívások adatai és a belőlük létrehozott hálózat elemzése lehetővé
tette,
hogy hogy a szociológiában évtizedek óta vitatott Granovetter hipotézisre társadalmi méretű vizsgálatban szolgáltassunk bizonyítékot. Beigazolódott Granovetter képe a társadalom moduláris szerkezetéről és a gyenge kapcsolatok fontosságáról. Megmutattuk, hogy a topológia és a kapcsolatok inténzitása közötti összefüggés mellett még az emberi cselekvés villanásos jellege is hozzájárul ahhoz, hogy a terjedési jelenségek a társadalmi hálózaton igen lassúak.
Intermittent, villanásos jelleggel találkozunk a telefonhívásoktól az emailezésen keresztül a Wikipedia szerkesztésekig számos aktivitásban. A megfigyelések értelmezésére versengő magyarázatok születtek. Új jellemzők bevezetésével és elemzésével megmutattuk, hogy a természetes biológiai ciklusok
nem elegendőek a jelenségek magyarázatára, azok eredendően korrelációs természetűek.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page