Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: "Balog Janos" <balog AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, rmkiusers AT rmki.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma
  • Date: Mon, 28 Mar 2011 14:44:14 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk


Csörgő Tamás
(KFKI RMKI)

"Mérföldkövek: A kvarkok folyadékának meglepő tulajdonságai"


címmel tartandó szemináriumára.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2011. április 1. péntek de. 10:30 óra

Kivonat:
Előadásomban áttekintem a BNL RHIC gyorsító Au+Au ütközéseiben
felfedezett kvarkfolyadék, másnéven erősen kölcsönható kvark-gluon
plazma felfedezésének főbb mérföldköveit, és meglepő, elméleti
szempontból váratlan tulajdonságait. Bemutatom a felfedezések
sorozatát, melyek során egy korábban nem észlelt új jelenség
megfigyeléséből egy új anyagforma létrejöttére következtethettünk,
majd során kimutattuk, hogy ez az anyag az elméleti várakozásoktól
eltérően nem ideális gázként, hanem kvarkok közel
tökéletes folyadékaként viselkedik.

A plazma fényének spektrumából a reakció kezdetének hőmérsékletét
és nyomását meghatározva kimutattuk, hogy a kezdeti hőmérséklet
lényegesen magasabb a hadronok létezésének felső hőmérsékleti
korlátjánál,
a Hagedorn-féle határhőmérsékletnél. Tehát bizonyítottan sikerült
"megolvasztanunk a hadronokat", létrehozni az elméletileg váratlan
tulajdonságokkal rendelkező, erősen kölcsönható kvark-gluon
plazmát.

A hadronizáció utáni dinamika sem bizonyult triviálisnak, mert
U_A(1) szimmetria a forró hadronikus anyagban egy igen
kis időre, megfigyeléseink szerint és mérési hibán belül,
közelítőleg helyreállt. Ezzel egyben kizártuk az első és a
másodrendű fázisátmenetek lehetőségét: a Budapest-Wuppertál
együttműködés rács QCD számolásainak eredményeivel összhangban
folytonos átmenetet tapasztaltunk.

Hivatkozások:

T. Csörgő, R. Vértesi, J. Sziklai, Phys. Rev. Lett.105:182301,2010
R. Vértesi, T. Csörgő, J. Sziklai, Phys. Rev. C (2011) in press
T. Csörgő, R. Vértesi, J. Sziklai, Inside RHIC Magazin, 2011/1/11
http://www.bnl.gov/rhic/inside/news.asp?a=2193&t=today
Z. Fodor, S. D. Katz, http://arxiv.org/abs/0908.3341


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog JánosArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page