Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 04 Mar 2011 09:26:52 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. március 10., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Veres Gábor (ELTE, Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék)
"Az LHC elmúlt évében elért új eredményeink"

Kivonatos ismertetés:
Az előadásban a genfi Nagy Hadron Ütköztető (LHC) mellett működő Compact Muon Solenoid (CMS) kísérletben az utóbbi 12 hónapban elért eredményeinket foglalom röviden össze, különös tekintettel az ELTE-s közreműködéssel írt publikációkra. Ezek közül ismertetem a CMS legelső eredményét 7 TeV-es adatokból, ami a részecskék szögeloszlásáról szól. Szó lesz a ritka kvarkokat tartalmazó részecskék keletkezéséről, valamint egy új típusú kétrészecske-korrelációról, ami az LHC első "meglepő" eredménye volt. Végül beszélek majd a CMS nehézion-programjának tavaly novemberi beindulásáról és az azóta elért eredményekről, valamint kitekintést adok az "új fizika" kereséséről és az LHC várhatő jövőbeli programjáról.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page