Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 11 Mar 2011 15:40:11 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. március 17., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Garab Győző (MTA SZBK, Növénybiológiai Intézet, Szeged)
"A fotoszintetikus fénybegyűjtő antennarendszer
(makro-)szerveződése és szerkezeti flexibilitása"

Kivonatos ismertetés:

Mivel a Föld felszínére érkező napsugárzás fotonáramsűrűsége viszonylag alacsony, hatékony fotoszintézis a növényekben csak kiterjedt, magas pigmentsűrűségű fénybegyűjtő antenna rendszer segítségével valósulhat meg. Ezek a lipid membránokba ágyazott önszerveződő szerkezetek elegendő mértékű sugárzást képesek elnyelni és a gerjesztési energiát a fotokémiai reakció-
centrumokba továbbítani. A növényekben ez a fotofizikai folyamat széles határok között és viszonylag gyorsan (perces időskálán) szabályozható: gyenge fényen a reakciócentrumok táplálásának kvantumhatásfoka közel 100%, erős megvilágítás mellett a hatásfok ennek töredéke. Íly módon optimalizálható az energiahasznosítás, ill. szabályozó mechanizmusok révén a fotoszintetikus apparátus megvédhető fotooxidációs károsodásoktól. A magas kvantumhatásfokot és annak gyors szabályozhatóságát egyfelől a rendszer nagyfokú rendezettsége és stabilitása, másfelől pedig annak jelentős mértékű szerkezeti flexibilitása
teszi lehetővé.
Előadásomban a fotoszintetikus fényenergia hasznosítás primér folyamatainak
és főbb szabályozó mechanizmusainak rövid irodalmi áttekintésén túlmenően
beszélni fogok saját kutatásainkról is: (i) a nem-kettősréteg lipidek
(enigmatikus) szerepéről a kettősréteg tilakoid membránok szerkezeti
stabilitásában és flexibilitásában, és (ii) ultragyors lokális hőcsomagok
kiváltotta reverzibilis szerkezetváltozásokról az antennarendszerben, amik a
növényeket képessé teszik a fotoszintézis telítési tartománya feletti
fényintenzitások 'mérésére' és a túlgerjesztéssel arányos válaszreakcióra.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page