Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 18 Mar 2011 09:18:57 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. március 24., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Jánossy András
(BME, Fizikai Intézet, Fizika Tanszék, Kondenzált Anyagok MTA-BME
Kutatócsoport)
"Mágnesség és elektromos vezetés ,,kétdimenziós'' molekulakristályokban"

Kivonatos ismertetés:

A szilárdtestek legfontosabb tulajdonságait elektronszerkezetük határozza meg. Fémek és sáv félvezetők leírására az egész testre kiterjedő ,,szabad''
elektronokból indulunk ki. A szigetelő ionos kristályok a másik véglet, amelyekben az egyes elektronok egy-egy atomra lokalizálódnak. Az előadásban tárgyalt szerves szendvics szerkezetű molekulakristályok a két véglet közötti átmenetet példázzák: kis összetétel-, hőmérséklet- vagy nyomás változás a kristályt a mágneses, közel ionos szigetelő állapotból fémes sőt esetenként szupravezető állapotba viszi. Elektron spin rezonancia kísérleteink ezt a fázisátmenetet követik. A fémes vezetés szinte kizárólag a kétdimenziós molekulasíkokra korlátozódik. A síkok közti elektromos vezetés nagyságrendekkel
kisebb mint a síkok mentén. A szigetelő állapotban a szomszédos rétegek mágnesessége külső, időben oszcilláló mágneseses terekkel egymástól függetlenül
gerjeszthető.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page