Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Politika vagy tudomány

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Politika vagy tudomány


Chronological Thread 
  • From: raics AT tigris.unideb.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Politika vagy tudomány
  • Date: Tue, 01 Feb 2011 01:11:50 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

A filozófus-probléma vitájában elindult néhány levélíró részéről a nyílt politizálás, amikor a "jelenlegi rezsimet" támadja, nemcsak a sajtót. A hivatkozott levél ugyanezt teszi, csak még nyíltabban, uszítóbban. Ha politizálunk, akkor tegyük kiegyensúlyozottan.
Az MTA külső és tiszteleti tagjainak nyílt leveléből néhány idézet:

,,A világ más részein élő tudósoknak lehetetlen nem észrevenniük, hogy Magyarországon napjainkban nagyon nyugtalanító fejlemények fordulnak elő. Aggályok merülnek föl a sajtószabadság megzabolázása miatt, és a legutóbbi fejlemények az Akadémiát támadták meg."
...
"De egy olyan országban, ahol a sajtószabadságra és a véleményszabadságra magára is árnyék vetül ..."
...
"Az sem mellékes, hogy a filozófusok - az újságírókhoz hasonlóan - kritikai gondolkodásmódjuk következtében gyakran bizonyulnak szálkának a kormányok szemében - kritikus gondolkodásra pedig nagyobb szükség látszik lenni a mai Magyarországon, mint bármikor a közelmúltban."

Tehát: innen fúj a szél?! Vagyis azt a régi nótát harsogja a sajtószabadságról ez a levél is, mint amit az EU-val is el akartak énekeltetni, de nem sikerült. A tények kemény dolgok. Milyen egyéb fejlemények nyugtalanítják a "tiszteleti" tagokat? Mi baj van a "mai Magyarországgal"? Az utolsó mondat vége pedig egyenesen aljas: 2006. október 23. a régmúltban vagy a közelmúltban történt?
Egyébként: NEM A FILOZÓFUSOKról szólt a sajtó, hanem egyes képviselőikről. Szó sem volt a tudomány elleni támadásról, amit azért mindenkinek illett volna észrevennie! Az ilyen vélemények viszont az egész tudós társadalomnak ártanak, és nem használnak a filozófusok jelzett csoportjának sem. De most már világosan látszik: nem is az ő védelmük a cél!

Az Akadémiát éppen ez a nyílt levél támadta meg, álságosan a tudomány védelmébe csomagolva! Mint köztestületi tag, a leghatározottabban visszautasítom ezen külső és tiszteleti tagoknak a rendkívül durva, leplezetlen politikai beavatkozását. Kioktató stílusban közzétett egyoldalú véleményük nem tekinthető autentikusnak. Remélem, tudományos munkásságuk nem ilyen primitív gondolatokon nyugszik.

A hazai és külföldi tudományos közvéleményt a nyílt levéltől való elhatárolódásra kéri
Raics Péter


-------------------------------------------------------
A levelet a DE TEK levelezőrendszeren keresztül küldték

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page