Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Palinkas kozlemenye

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Palinkas kozlemenye


Chronological Thread 
  • From: " Kriza Gyorgy " <kriza AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Palinkas kozlemenye
  • Date: Tue, 1 Feb 2011 01:16:15 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Válas György!

Mindannyian látjuk, hogy ha egy internetes fórumon szóba kerül a politika,
akkor pillanatok alatt megjelenik a durva hangnem. Ez a fórum azonban
kivétel, és bátran írom többes szám első személyben, hogy itt nem fogjuk
eltűrni a mocskoskomiszozást egyetlen kollégánkkal szemben sem. Kérem,
szíveskedjék ezt egyszer s mindenkorra tudomásul venni.

Kriza György

On Mon, 31 Jan 2011 23:17:08 +0100, Válas György wrote
>
> Megítélésem szerint Pálinkás elnök úr közleménye mocskosul
> kétfenekű, szeretne minden összeegyeztethetetlen igényt egyszerre
> kielégíteni. Először mintha megvédené a megalapozatlanul
> megtámadott tudósokat, de aztán a Geszti Tamás által % jellel
> kiemelt sorokban komisz politikai támadást indít a szóban forgó
> tudósok ellen is, a társadalomtudomány ellen általában is, de
> legfőképpen az előző kormányzat ellen. Azért vegyük észre: ezeknek
> a megjelölt soroknak a lényege végeredményben az, hogy bármi legyen
> is az elkezdett vizsgálat eredménye, Pálinkás úr elhárít magától minden
> felelősséget.
>
> Válas György

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page