Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] A Magyar Filozofiai Tarsasag Elnoksegenek allasfoglalasa

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] A Magyar Filozofiai Tarsasag Elnoksegenek allasfoglalasa


Chronological Thread 
  • From: Máté Vigh <vighmate AT gmail.com>
  • To: Diosi Lajos <diosi AT rmki.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu, Laszlo Ropolyi <ROPOLYI AT ludens.elte.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] A Magyar Filozofiai Tarsasag Elnoksegenek allasfoglalasa
  • Date: Thu, 20 Jan 2011 00:07:13 +0100
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:in-reply-to:references:from:date:message-id:subject:to :cc:content-type:content-transfer-encoding; b=IrUBVERvx2Rz9+lwASQsKdmcH/tb3VnGfIWG3q9ChL9iJpLs9IMDq6Ph3gy4Dt6FBn LGIoyCCuscsvPxJXv2++JIpkLnbJt4Zajf1VXDwNi3KgRybbVRlaUe7UWloR9R/c0056 k6JXnoRzvEGYWMIDjQy1ToygIoEDrUHWhgkBA=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Véleményem szerint a különböző tudományterületek hasznosságának
mérlegelése nem természettudóshoz illő magatartás. Különösen, ha olyan
ősi, a fizikával a történelem során újra és újra összefonódó
tudományágról van szó, mint a filozófia. A bölcsészet- és
társadalomtudományos kutatások értelmét megkérdőjelezve könnyen a
Thalészt kinevető szolgálólány szerepében találhatjuk magunkat. A fáma
szerint az eget kémlelő Thalész véletlenül kútba esett, mire a lány
gúnyosan megkérdezte, mi értelme az égi igazságok keresésének, ha a
lábunk előtt lévő kutat sem vesszük észre? Ebben az esetben nekem úgy
tűnik, a sajtó és a hőzöngő laikusok személyesítik meg az anekdota
szolgálólányát.

Másrészről -kicsit racionálisabban gondolkodva- felteszem a kérdést:
vajon nem lehetne-e ugyanilyen lejárató hadjáratot fizikusok ellen
indítani? Mennyivel tűnik hasznosabbnak az átlagembernek/újságírónak
pl. egy térelmélész kutatócsoport munkája, mint a filozófusoké?
Szerintem semennyivel.

Ezek fényében az utcai hangulat hullámait meglovagolni semmiképp sem
szeretném, mert a végén könnyen a (fizikai) alapkutatás lehet a
céltábla. Szolidarítani sokkal inkább van kedvem.

Tisztelettel:

Vigh Máté

2011/1/19 Diosi Lajos
<diosi AT rmki.kfki.hu>:
> *-----------------------------------------------------------------------*
> |                        E L F T   H I R A D O                          |
> |       Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja     |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> |  Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!):  19815644-2-41  |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> |   A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>
> Válas Gyuri javaslatával egytértenék, de lehet más a választás.
>
> A filozófusokat rablónak kikiáltó utcai hangulat hullámain el tudjuk érni,
> hogy az NKTH utódja ne adjon tízmilliókat filozófiára, sem - mint az
> ominózus 2005-ben - színháztörténetre [1], zenetudományra [2]. Célozgassunk
> arra, hogy "túl sok a filozófus" vagy legaláhb arra, hogy "magasabb
> összegeket nyertek" mint az egyébként eszközigényes fizikai kutatások.
>
> Jó mulatást!
> Diósi Lajos
> http://www.rmki.kfki.hu/~diosi
>
> [1] NKFP6-00003/2005 Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet A magyar
> színházak műsoradatainak, forrásainak elemzése; a 21. század
> színháztörténet-írásának elméleti és gyakorlati megalapozása 41600MFt
> [2] NKFP6-00034/2005 MTA, Zenetudományi Intézet, Régi Zenetörténet Osztály
> CANTUS PLANUS: Európa és Magyarország a középkori zenetörténetben 50300MFt
>
> On Wed, 19 Jan 2011, Laszlo Ropolyi wrote:
>
>> *-----------------------------------------------------------------------*
>> |                        E L F T   H I R A D O                          |
>> |       Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja     |
>> |-----------------------------------------------------------------------|
>> |  Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!):  19815644-2-41  |
>> |-----------------------------------------------------------------------|
>> |   A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
>> *-----------------------------------------------------------------------*
>> Tisztelt Kollégák!
>>
>> Ajánlom szíves figyelmükbe a Magyar Filozófiai Társaság Elnökségének a
>> magyar filozófiai jeles képviselői ellen indított
>> rágalomhadjárattal foglalkozó alábbi állásfoglalását.
>>
>> Üdvözlettel: Ropolyi László
>>
>> ---------------------------------------------
>> Állásfoglalás
>>
>> A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége mély megdöbbenéssel figyelte az
>> elmúlt egy hétnek a filozófiára vonatkozó, a médiában zajló eseményeit.
>> Azt a vitát, amely az NKTH 2004-ben és 2005-ben odaítélt pályázatainak
>> részleteiről folyt. Ez a vita a végső eszkalálódása annak a szakmán
>> belüli konfliktusnak, amely már kb. egy-másfél év óta tart. Minden
>> érintettnek be kell látnia, hogy ezt a konfliktust, nemhogy megoldani, de
>> még kezelni sem sikerült. Most már csak egy vigaszunk lehet: innen nincs
>> tovább út. Ilyen körülmények között a Magyar Filozófiai Társaság
>> Elnöksége kötelességének látja, hogy még egyszer megszólítsa a releváns
>> célcsoportokat.
>>
>> (1) Mindenekelőtt a szakmabeliekhez szeretnénk fordulni, tanárokhoz,
>> diákokhoz, kutatókhoz. Legelőször is nekik szeretnénk elmondani, hogy a
>> szóban forgó pályázatok (alapvetően) állásteremtő pályázatok voltak.
>> Mindannyian tudjuk, hogy fiatal emberként ma mennyire nehéz bekerülni az
>> egyetemi és akadémiai intézetekbe. Ezek a pályázatok ehhez szerettek
>> volna áthidaló megoldást nyújtani. A pályázatok eredményeként számos
>> fiatal tudományos karrierje el tudott indulni; sokan befejezték
>> disszertációjukat, ösztöndíjakat nyertek, néhányan álláshoz is jutottak
>> stb. Legalább ugyanilyen fontos, hogy három éven keresztül különböző
>> kutató-műhelyek jöhettek létre egyetemi tanszékekhez vagy akadémiai
>> intézetekhez kötődve. Ennek keretei között m=FBhely-szemináriumokra,
>> konferenciákra került sor, tanulmánykötetek és folyóiratszámok születtek.
>> A pályázatok eloszlása is egyedülállóan igazságos volt: a kuratórium
>> három fővárosi és három vidéki műhely kialakulását támogatta. (Csak
>> megjegyezni szeretnénk, hogy az utolsó pályázat lejárta után a filozófia
>> többé nem részesült ilyen műhelyteremtő pályázatokban. Az OTKA-ban pl. a
>> filozófia évek óta nem kapott nagy összegű támogatást.)
>>
>> (2) Másodszor a filozófián kívüli diszciplínák képviselőihez szeretnénk
>> fordulni: a természettudományok, a társadalomtudományok és más
>> szellemtudományok művelőihez. Nekik szeretnénk elmondani, hogy a
>> filozófusok egy jó része áldozatos és aszketikus munkával járult hozzá az
>> elmúlt évtizedek magyar könyvpiacának felvirágoztatásához, fordításokkal,
>> monográfiákkal, tanulmánykötetekkel. A honoráriumok, ha valaha voltak is,
>> az elmúlt években szép lassan elapadtak. A filozófusok nagy része szegény
>> ember. Munkáját megszállottságból végzi, és semmi mással nem rendelkezik,
>> csak a becsületével (hogy Heller Ágnes Magyar Narancsban megjelent
>> interjúját idézzük). Ugyanakkor a filozófia mindenkori feladatai közé
>> tartozik, hogy a társadalmi és politikai kérdésekben princípiumokra
>> támaszkodva állást foglaljon. Ebből kifolyólag érzékeny és polemikus
>> viszonyban áll a mindenkori hatalommal. De ettől eltekintve azt
>> mondhatjuk, ami most a filozófiával történik, az bármelyik diszciplínával
>> megeshet: a kémiával, a szociológiával vagy a nyelvészettel. Bármikor
>> kialakulhat egy olyan masszív értelmiség-ellenes hangulat, amelynek
>> minden szakma a kárvallottja lehet. Ezért nagyon reméljük, hogy bízhatunk
>> más szakmák képviselőinek szolidaritásában.
>>
>> (3) A következő lépésben az újságírókhoz és a média szereplőihez
>> szeretnénk fordulni. Ők tudják a legjobban,  s ezt az elméleti
>> szakirodalom is megerősíti  hogy munkájukra egyetlen nagy veszély
>> leselkedik, a hatalommal való összefonódás. Ez ugyanis azt az érzést
>> kelti, hogy mindent lehet és szabad. Ezért fájlaltuk mindnyájan (vagyis
>> filozófusok és újságírók közösen) ezt a címet: Félmilliárdot ťkutattak
>> elŤ Hellerék. Tekintsünk el most a cím összes stiláris sutaságától, és
>> csak a benne lévő önkényeskedéseket gyűjtsük össze. (a) A pénzösszeget
>> mindig fel lehet srófolni egy látványos szintre, ehhez csak megfelelő
>> számú  egymással egyébként nem összefüggő  ügyet (pályázatot) kell
>> összegyűjteni. (b) A kutattak el kifejezés nem létezik magyarul, még
>> akkor sem, ha idézőjelbe tesszük; tulajdonképpen azt jelenti, hogy zsebre
>> vágtak. Ehhez persze el kell hallgatni a pályázat alapvető karakterét,
>> azt, hogy műhelyteremtő pályázat volt, hogy rengetegen dolgoztak benne
>> stb. Azt, hogy a pályázatokban szinte kizárólag a fiatalok bérköltségei
>> szerepeltek, azt, hogy egy tudományos segédmunkatársi állás három évre az
>> összes járulékkal, kezelési költséggel és a rá vetített rezsivel együtt
>> majdnem tíz millió Ft-ra rúg. (c) És végül ki kell keresni a legnagyobb
>> nevet, és az egész csoportot köré kell elrendezni, valamiféle
>> szervezettséget vagy összeesküvést sugallva. Szép, de az egész egyetlen
>> hatalmas hazugság.
>>
>> (4) Végül a közvéleményhez szeretnénk fordulni, újságolvasókhoz,
>> televízió nézőkhöz, rádió hallgatókhoz. Mindannyian tudjuk, hogy élnünk
>> egy szegény országban adatott. És a rendszerváltozás sem hozta meg a
>> kívánt jólétet, az ország gazdasági értelemben benne maradt egy
>> félperifériás helyzetben. Ennek következtében nagyon sok frusztráció
>> gyűlt össze. Ilyen körülmények között mi sem könnyebb, mint azt gondolni,
>> hogy azért vagyunk ilyen szegények, mert a pénzek elfolynak, mert egyesek
>> vagy talán sokan lopnak. És azt is be kell látnunk, hogy számos
>> korrupciós eset joggal erősíti ezt a benyomást. De azt is tudnunk kell,
>> hogy néha hajlamosak vagyunk ezt a lépést túl gyorsan végrehajtani,
>> prejudikálni, anélkül, hogy tájékozódnánk.
>> A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége csak abban bízhat, hogy a
>> közvélemény is úgy gondolja, hogy ezek a meghurcoltatások gyanúsak, mivel
>> túl szorosan összefüggnek a politikával.
>>
>> Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, 2011. január 14.
>>
>> A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége
>>
>> ----------------------------------------------
>> *-----------------------------------------------------------------------*
>> |             A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze            |
>> |                                                                       |
>> |     Cikk, hozzaszolas a                                               |
>> |                                                                       |
>> |                        
>> Fizinfo AT lists.kfki.hu
>>                         |
>> |                                                                       |
>> | cimre  kuldheto.  Ilyenkor  a subject-sorba a cikk cimet kell irni.   |
>> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!                 |
>> |                                                                       |
>> | Informacio:         https://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo          |
>> |                                                                       |
>> | A  beerkezo  levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt   |
>> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:                |
>> |                                                                       |
>> |               Kiraly Peterne      
>> kiraly AT mail.kfki.hu
>>                 |
>> |                                                                       |
>> *-----------------------------------------------------------------------*
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> |             A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze            |
> |                                                                       |
> |     Cikk, hozzaszolas a                                               |
> |                                                                       |
> |                        
> Fizinfo AT lists.kfki.hu
>                         |
> |                                                                      |
> | cimre  kuldheto.  Ilyenkor  a subject-sorba a cikk cimet kell irni.   |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!                 |
> |                                                                       |
> | Informacio:         https://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo          |
> |                                                                       |
> | A  beerkezo  levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt   |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:                |
> |                                                                       |
> |               Kiraly Peterne      
> kiraly AT mail.kfki.hu
>                 |
> |                                                                       |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>
>
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page