Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Természettudomány

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Természettudomány


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepist AT chello.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Természettudomány
  • Date: Thu, 17 Jul 2008 09:34:45 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!Először írok ide, de már jó ideje figyelem a listára küldött
hozzászólásokat. Nagyon sok olyan hozzászólást olvastam, ami engem
személyesen is érintett, főleg a természettudomány integrált oktatása, vagy
a fizika és kémia óraszámok csökkenése tárgyában.

Alapvetően az a bajom azonban, hogy a kialakult "vita" elsősorban elméleti
jellegű, és engem - elnézést a hasonlatért - a süketek párbeszédére
emlékeztet. Valahogy nem érzem azt, hogy akik a szigorú diszciplináris
keretek megtartása mellett érvelnek, nem érzik át azt, hogy évről évre egyre
kevesebb az érdeklődés a természettudományok iránt, és ha így haladunk
tovább, akkor nagyon rövid időn belül nem is lesz többé.

Az integráció hívei pedig nem igazán értik - talán nem is akarják -, hogy mi
lehet a rejtett szándék a törekvés mögött.

Egy dolgot lássunk racionálisan: ha az integrált tantárgy bevezetése mögött
komoly pénz van, akkor ezt az iskolák be fogják vezetni, akár jó ez, akár
nem. Évek óta így megy ez (én 30 éve ismerem). Nem feltétlenül szakmai
közösségek döntenek a szakmát érintő kérdésekben, hanem tantestületek az
igazgató irányítása alatt (nem szabadon). A tantestületek pedig így fognak
dönteni. Hogy miért, ez is megérne "egy misét", de ezt most elkerülném.
Ehhez egy nem olyan régen történt eset, saját "házam tájáról". Az volt a
kérdés, hogy csökkenjen-e a kémia tantárgy óraszáma. Anélkül, hogy a
véleményünket megkérdezték volna előzetesen (egyébként műszaki
szakközépiskolában tanítok) az igazgató előterjesztette a kérdést. A
tantestületben vagyunk 46-an, fizika szakosok 9-en (az egyik
igazgatóhelyettes is), kémia szakosok ketten. Költői kérdés: Mi volt a
szavazatarány? 44 igen, 2 nem. A szomorú az, hogy így lesz ez ebben a
kérdésben is - én egészen biztos vagyok benne. Nincs szakmai érdekvédelem -
sőt semmilyen érdekvédelem - az iskolákban, a városokban, az országban.

A kialakult helyzet ilyen, rossz és igen reménytelen.

Szinte egyetlen lényeges kérdést nem vitatnak meg velünk, gyakorló
tanárokkal, nincs lehetőségünk vitára, vélemény megfogalmazásra, mert
mindenki kinyilvánítani akar, csak neki van igaza, és konszenzusra törekszik
senki, de be kell látni, Abszurdisztán ilyen ország.Tisztelettel:Tepliczky István
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page