Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Természettudomány

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Természettudomány


Chronological Thread 
  • From: "Nemeth Csaba" <ncs AT almos.vein.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Természettudomány
  • Date: Fri, 18 Jul 2008 10:48:24 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Listatagok!

És mi a hír az összevont "Bölcsésztudományok" tárgyról?
Sok hasonló érvet lehetne felhozni mellette, mint az integrált
Természettudomány" diszciplináról.
Én azokkal értek egyet, akik azt vallják, hogy a szintézishez elobb
analizálni kell.
Esetünkben a fizika, kémia, biológia tárgyak önálló, alapos oktatása után
lenne létjogosultsága egy integráló jellegu kurzusnak.
Ezzel együtt, egyetértek azzal, hogy a különálló tárgyak keretében lehetne
jobban kiemelni a kapcsolódási pontokat.

Németh Csaba

**************************************************
Csaba Nemeth, PhD
Associate Professor,
Institute of Physics, University of Pannonia
H-8201 Veszprem, P.O.Box 158, Hungary
mailto:
ncs AT almos.vein.hu
Phone: (36) 88-624-460
**************************************************


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page